In Thailand

ผู้ว่าลพบุรีจับมือพาณิชย์และจับมือร้านค้า ลดราคาหมูแพงเผยมี6ร้านเข้าร่วมลพบุรี-ผู้ว่าลพบุรีจับมือพาณิชย์และจับมือร้านค้าลดราคาหมูแพง  จำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท ณ ร้านหมูสมบูรณ์ สาขาสี่แยกท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้กำหนดจุดจำหน่าย 6 จุด

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการหมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (ครั้งที่ 3) จังหวัดลพบุรี จำหน่ายหมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท ณ ร้านหมูสมบูรณ์ สาขาสี่แยกท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้กำหนดจุดจำหน่าย 6 จุด ดังนี้

1.ร้านหมูสมบูรณ์ สาขาสี่แยกท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี 2.ร้านหมูสมบูร์ สาขาเสาธง อำเภอเมืองลพบุรี 3.ร้านหมูสมบูรณ์ สาขาหนองม่วง อำเภอหนองม่วง 4.ร้านหมูพอดี สาขาโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ 5.ร้านหมูพอดี สาขาสระโบถส์ อำเภอสระโบสถ์ 6.ร้านหมูเอ็ม.ที. ข้างธนาคารออมสิน สาขาพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม

วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และแก้ไขปัญหาภาวะราคาสุกรปรับสูงขึ้น จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ พบว่าประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ทวีศีกดิ์/ลพบุรี