In Thailand

น้ำมันดีเซลปรับรวดเดียว2บ.กระทบหนัก ผู้ค้าสงขลาโอดต้นทุนสูงยังขายเท่าเดิมสงขลา-วันนี้น้ำมันดีเซลปรับราคาขึ้นลิตรละ 2 บาท ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น แต่ยังคงยืนยันที่จะยังคงขายสินค้าเกษตรในราคาปกติ แม้ว่าน้ำมัน ปุ๋ย และวัสดุในการเพาะปลูก จะปรับขึ้นราคาไปแล้วก็ตาม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมืองสงขลา ที่มาอุดหนุนซื้อพืชผักผลไม้ของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี

วันนี้  24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันอังคารตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาเปิดตลาดให้เกษตรกรนำสินค้าทางการเกษตรทั้งพืชผักผลไม้ที่ปลูกโดยเกษตรกรเองมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเมืองสงขลาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป แม้ว่าในวันนี้ราคาน้ำมันจะมีการปรับราคาขึ้นทั้งน้ำมันดีเซลปรับราคาขึ้นอีกลิตรละ 2 บาท ในส่วนน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลปรับขึ้นอีกลิตรละ50 สตางค์ ไปแล้วก็ตาม 

เกษตรกรจากหลายอำเภอ ที่นำสินค้าทางการเกษตรเข้ามาขายในตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาแห่งนี้ ยังคงยืนยันว่า แม้ว่าต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นทั้งราคาน้ำมันและราคาปุ๋ย รวมทั้งวัสดุในการเพาะปลูก ที่ปรับราคาขึ้นไปแล้วแต่เกษตรกรยังคงยืนยันในการขายพืชผักสวนครัว   ผลไม้ที่ปลูกเอง ในราคาตามปกติ เนื่องจากเกษตรกรขายเองโดยตรง ไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้สามารถขายได้แม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตาม ก็ยังคงขายราคาเดิมไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนชาวเมืองสงขลาที่ได้มาจับจ่ายซื้อสินค้าพืชผักผลไม้ที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาแห่งนี้มาเป็นเวลานานหลายปี ทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันอังคารและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ โดยไม่มีสินโดยไม่มีพืชผักทางการเกษตรตกค้างแต่อย่างใด

นายไชยา ชุมพราง อายุ 45 ปี เกษตรกรในอำเภอคลองหอยโข่ง ที่นำพืชผักสวนครัวมาวางจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาแห่งนี้มาหลายปีแล้ว กล่าวว่า วันนี้น้ำมันดีเซลขึ้นราคา 2 บาทมีผลกระทบในการเดินทางนำสินค้าทางการเกษตรมาขายที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาหรือไม่นั้น ตอนนี้มีผลกระทบอยู่ทำให้รายจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการเดินทาง แต่ว่าสินค้าราคายังเหมือนเดิม สำหรับลูกค้าประจำที่มาซื้อที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา ต้นทุนก็สูงขึ้นมานิดนึง ทั้งค่าปุ๋ยและวัสดุในการเพาะปลูกทางด้านการเกษตร จะเพิ่มราคานิดนึง ถ้าถามว่าจะขาดทุนไหม อันนี้เราถัวเฉลี่ยเอา เพราะทุกอย่างเราปลูกเอง จะมีผัก มะละกอและข้าวโพดที่ทำเองอยู่ตอนนี้

ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลา “เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย” เปิดจำหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา 06.30 น.ถึง 11.00 น. ณ บริเวณด้านข้างสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เขตเทศบาลนครสงขลา ลูกค้าส่วนใหญ่จะมาซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดสงขลาแห่งนี้ เนื่องจากมีความมั่นใจสินค้าของเกษตรกรที่นำมาขายเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษและได้มีการรับรองคุณภาพ จากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาทุกร้านมั่นใจในความปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปน

ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา