Variety & travel

พังงาบูมเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่าในหน้าฝน จัดรถสองแถวไม้พาเที่ยวฟรีทุกอาทิตย์พังงา-เมืองเก่าตะกั่วป่าช่วงหน้าฝน พร้อมจัดรถสองแถวไม้พาเที่ยวฟรีทุกวันอาทิตย์

ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อกวนอูตะกั่วป่า(ซิ่นใช่ตึ๋ง) ต.ตลาดใหญ่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า ในช่วงหน้าฝน โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วม พิธีเปิดได้มีการแสดงทางวัฒนธรรมของลูกหลานชาวอำเภอตะกั่วป่าและกลุ่มแม่บ้าน มีกิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมพื้นถิ่นของชาวจังหวัดพังงาให้ชิมกันแบบฟรีๆ  ซึ่งถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าเมืองตะกั่วป่า เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของภาคใต้ มีเสน่ห์ในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นของเมืองตะกั่วป่า สองข้างทางจะมีตัวอาคารแบบเก่าในสไตล์ชิโน-ยูโรเปียน ประกอบกับมีชาวตะกั่วป่าสวมใส่ชุดบาบ๋า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในแบบของชาวเมืองตะกั่วป่า ออกมาเดินจับจ่ายซื้อของสร้างสีสันให้กับถนนวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  

นายอะหมาน หมัดอะดัม ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานพังงา กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับ ททท.สำนักงานพังงา ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 เปิดถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า ทุกวันอาทิตย์ โดยปกติจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว Hight Season ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเดือน พ.ย.-พ.ค.ของทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในพื้นที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าของจังหวัดพังงา ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยการสนับสนุนของ ททท.และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ททท.สำนักงานพังงา จึงได้เล็งเห็นว่าเพื่อกระตุ้นการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวและกระจายรายได้ให้กับชุมชนย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Green Season) เปิดถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า  ทุกวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2565 

โดยได้จัด Fam Trip เชิญบล็อกเกอร์จากกรุงเทพฯ และพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 15 เพจ ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวน 3 ล้านคน เดินทางมาจัดทำ Content ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง และได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผนที่จังหวัดพังงาและย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าผ่านระบบออนไลน์ จัดกิจกรรมทัวร์รถสองแถวไม้เที่ยวรอบเมืองตะกั่วป่าฟรี ทุกวันอาทิตย์ พร้อมทั้งจัดทำคูปองแจกนักท่องเที่ยวที่เข้าพักจังหวัดพังงา เพื่อนำมาใช้จ่ายกับร้านค้าบนถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่า