Variety & travel

ตำรวจป่าตองกระตุ้น'จยย.รับจ้าง'ร่วมกัน สร้างภาพลักษณ์เป็นเจ้าบ้านที่ดีกับนทท. ภูเก็ต-ตำรวจป่าตองกระตุ้น"จยย.รับจ้าง"ร่วมสร้างภาพลักษณ์เป็นเจ้าบ้านที่ดี อย่าให้มีเรื่องทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายกันเนื่องจากป่าตองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้นๆ ของจังหวัดภูเก็ต

วันนี้(28 มิถุนายน 2565 ) ณ ห้องประชุมชั้น " สถานีตำรวจภูธรป่าตองพันตำรวจเอกสุจินต์ นิลบดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง และพันตำรวจโทภูมิ เสมวรนนท์ รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรป่าตอง ได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สาธารณะมาร่วมประชุม สรุปขอให้กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สารารณะสร้างภาพลักษณ์ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว อย่าให้มีเรื่องทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายกันเนื่องจากป่าตองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้นๆ ของจังหวัดภูเก็ต

ฝากประชาสัมพันธ์และความห่วงใยจากแก๊งคอลเซ็นเดอร์ ที่ทำให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก ขอให้ระมัดระวังและอย่าหลงเชื่อ ขอกลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สาธารณะช่วยประชาสัมพันธ์และร่วมสนับสนุนการขอเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 ซึ่งประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และจัดกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ต ในปี 2028 แจ้งเงื่อนไข และขั้นตอนการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ แจ้งเงื่อนไขการแต่งกาย แจ้งเงื่อนไขการเพิกถอนหากพบการกระทำผิด

-  จัดทำประวัติกลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สาธารณะใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบประวัติได้
- สำรวจคิวจอดรถใหม่ทั้งหมด และการจอดรถจะต้องที่ไม่กระทบต่อสภาพการจราจรหรือละเมิดสิทธิ หรือกระทบต่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น จอดรถบนทางเท้า จอดรถกีดขวางการจราจร เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สาธารณะ รับทราบและพร้อมปฏิบัติไปตามที่ได้ประชุมร่วมกัน