Photo Style

สีสัน...หลากสี กทม.เมืองแห่งดอกไม้สวย วันเฉลิมพระชนมพรรษากรุงเทพฯ-ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

นับเป็นมหามงคลยิ่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพมหานคร และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศ 

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ตกแต่งเมืองให้สวยงามสมพระเกียรติ โดยประดับตกแต่งพื้นที่และเส้นทางสายสำคัญต่าง ๆ ด้วยดอกไม้สด  ไม้ดอกและไม้ประดับ หลากสีนานาพันธุ์  ได้แก่ ดาวเรือง บานชื่น บานชื่นแคระ ปทุมมา พุดศุภโชค พยับหมอก เฟื่องฟ้าสีชมพู กล้วยไม้หวายแคระ กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ออนซีเดียม สัปปะรดสี เฟิร์นข้าหลวง และเดฟ รวมจำนวน 387,400 ต้น ที่บริเวณ 8 จุดสำคัญ ได้แก่ 1. ลานพระราชวังดุสิต  2. เกาะกลางถนนด้านทิศเหนือ-ใต้ (ปีก) อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทั้งสองฝั่ง 3. ต้นไกรบนเกาะสามเหลี่ยมถนนราชดำเนิน 4. ศาลฎีกา ถนนราชดำเนิน 5. สวนจิตรลดา 6. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนราชดำเนินนอก และหน้าศาลหลักเมือง 7. หน้าอาคารนิทรรศการรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน 8. สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้สดอีก 3 จุด คือ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ทางเท้าสะพานผ่านสีลาศทั้งสองฝั่ง  และถนนตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์  

พร้อมกันนี้ สำนักการโยธา ได้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณเขตพระราชฐานและศาลาว่าการ กทม. เสาชิงช้า และดินแดง ให้สวยงามใน พร้อมประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณถนนราชดำเนิน และสถานที่ราชการ ประดับไฟถนนราชดำเนินกลาง ราชดำเนินนอก และอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ทั้งสองแห่ง และติดตั้งเต็นท์มณฑลพิธีในท้องสนามหลวง และเต็นท์บริการประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ถนนราชดำเนินใน 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนกรกฎาคม อาทิ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์คลองไผ่สิงโตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ดำเนินการโดย สำนักงานเขต 50 เขต พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ลานคนเมือง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พร้อมกันนี้ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐจัดตั้งโต๊ะหมู่ จัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับผ้าสีเหลืองร่วมกับสีขาว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565