In Thailand

ตั้งสโมสรไลออนส์กันทรวิชัยเพื่อคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสมหาสารคาม-ไลออนส์สากลภาค 310 อี  แต่งตั้งสโมสรไลออนส์กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นสโมสรลำดับที่ 66 ของภาค เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ พื้นที่อำเภอกันทรวิชัย

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  นายแสวง วรรณรัตน์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี  นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอกันทรวิชัย นางมงคล โพธิ์เอม นายกก่อตั้งฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารภาค และนายกสโมสร สมาชิกสโมสรไลออนส์หลายจังหวัด ร่วมพิธีสถาปนาสโมสรไลออนส์กันทรวิชัย สังกัดภาค 310 อี เป็นสโมสรลำดับที่ 66 ของภาค  โดยในงานได้มีการปฐมนิเทศสมาชิกสโมสรไลออนส์  งานสถาปนาสโมสรไลออนส์กันทรวิชัย และกิจกรรม CSR มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการในพื้นที่อำเภอกันทรวิชัย

นางมงคล โพธิ์เอม นายกก่อตั้ง สโมสรไลออนส์กันทรวิชัย กล่าวว่า สโมสรไลออนส์ เป็นที่ได้รับการยอมรับกว่า 210 ประเทศ มีสมาชิก 1,400,000 คน จากทั่วโลกนับได้ว่าเป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมทั้งมีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม อำเภอกันทรวิชัย นับเป็นอำเภอหนึ่ง ที่มีกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส สโมสรไลออนส์ ถือว่ามีส่วนช่วยเหลือภาครัฐ ที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงได้รวบรวมมวลหมู่สมาชิกก่อตั้งได้จำนวน 21 ท่าน และได้กำหนดชื่อสโมสรว่า"สโมสร ไลออนส์กันทร์วิชัย (Lions Club Of Kantharawichal Mahasarakham)

สโมสรไลออนส์ เป็นเสมือนผู้ประสานงาน หรือเป็น สื่อกลางที่จะให้บริการ แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั่วไป ดังนั้น จึงมีคติพจน์เป็นหลักประจำอยู่ว่า (WE  SERVE) เรายินดีบริการ  ภารกิจที่สำคัญที่สุดของสโมสร ไลออนส์ คือการให้บริการที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้หรือประสบภัยพิบัติ ให้บรรเทา ความเดือดร้อนหรือพ้นจากทุกข์ภัย โดยไม่มี ผลประโยชน์ตอบแทนแต่ประการใด