In Bangkok

กทม.ประสานกรมทางหลวงคุยผู้รับเหมา แก้ปัญหาถมดินอุดทางน้ำ'วิภาวดีรังสิต'กรุงเทพฯ-สำนักงานเขตพญาไท สำนักการระบายน้ำและสำนักการโยธา กทม.ประสานกรมทางหลวงแก้ปัญหาผู้รับเหมาถมดินอุดทางน้ำ ถ.วิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก

นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีผู้รับเหมาถมดินอุดทางน้ำทำให้น้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาออก ตั้งแต่หน้าสโมสรทหารบก - สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ว่า สำนักงานเขตพญาไท ได้ตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าว กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินตลอดแนวคูน้ำวิภาวดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาดท้องคลอง โดยมีการถมดินอุดทางน้ำ ทำให้น้ำท่วมผิวจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานก่อนถึงสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ระยะทาง 300 เมตร สำนักงานเขตฯ จึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกรุงเทพ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฯ ให้แจ้งผู้รับเหมาเปิดทางน้ำไหล ไม่ให้มีกองดินกีดขวางทางระบายน้ำโดยเด็ดขาด หากไม่ดำเนินการแก้ไขจะพิจารณาให้หยุดการก่อสร้าง จากนั้นได้ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวอีกครั้ง พบว่าบริษัทฯ ได้เปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ก.ย.65 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเมื่อมีฝนตก สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่จัดเก็บขยะหน้าตะแกรงช่วยระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า บริเวณคูน้ำวิภาวดีรังสิตอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยการระบายน้ำทางทิศเหนือระบายลงคลองบางซื่อด้วยสถานีสูบน้ำที่ 1 สุทธิสาร ทิศใต้ระบายลงคลองสามเสนด้วยสถานีสูบน้ำที่ 2 ดินแดง ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างพัฒนาคูน้ำวิภาวดีรังสิต ด้วยการก่อสร้างเขื่อนและดาดท้องคลอง ทำให้ในช่วงฝนตก น้ำไม่สามารถไหลผ่านบริเวณจุดก่อสร้างเขื่อนได้ สำนักการระบายน้ำจึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวบริเวณจุดก่อสร้างตลอดแนวเป็นช่วง ๆ เพื่อสูบระบายน้ำข้ามจุดก่อสร้าง ส่งน้ำไปยังสถานีสูบน้ำทั้ง 2 แห่ง ซึ่งระบายลงคลองบางซื่อและสามเสน พร้อมทั้งขอความร่วมมือกรมทางหลวงเร่งรัดผู้รับจ้างแก้ไขการขุดดินถมในคลองที่เป็นปัญหาอุดตันทางน้ำในคูน้ำถนนวิภาวดีออกทั้งหมดและขอให้ชะลอการก่อสร้างที่ต้องปิดกั้นทางน้ำในช่วงเวลานี้ออกไปก่อน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า ในส่วนของสำนักการโยธา ได้เพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทุกโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงปัญหาด้านการระบายน้ำบริเวณโดยรอบทุกโครงการ พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน กำกับติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนได้กำชับผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างทุกโครงการให้ตรวจสอบโดยละเอียด หากพบปัญหาให้เร่งดำเนินการแก้ไขทันที นอกจากนั้น ยังได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคให้ลอกท่อและจัดระเบียบการจราจรในพื้นที่โครงการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างตามคู่มือก่อสร้างงานสาธารณูปโภค ปี 2550 และเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด