In Thailand

กฟภ.ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ( PEA ) หรือ กฟภ. ออกตรวจสอบระบบไฟฟ้าในครัวเรือนที่ตลาดอินโดจีน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยมาก

วันที่ 29 ก.ย. 65   นายสุริย์  เปี่ยมงาม  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบรรพจน์ แสนสุข รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร ออกดำเนินการ กิจกรรมตรวจสอบระบบไฟฟ้าในครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายวันนี้ ไปที่ ตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยมาก  ผลการตรวจเช็ค พบว่ามีร้านค้า ไฟรั่วลงกราวด์ จำนวน 3 ร้านค้า สายไฟใต้มิเตอร์หลวม จำนวน 3 ร้านค้า แป้นไม้ยึดมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้าผุพัง จำนวน 5 จุด  ซึ่ง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า จะได้ทำการซ่อมแซมให้เกิดความปลอดภัย

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร PEA ประชาสัมพันธ์ Provincial Eetricity Authorityทันโลก บริการดี มีคุณธรรม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร PEA มุกดาหาร จัดกิจกรรมตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง  ระบบไฟฟ้าในร้านค้า เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ บริเวณตลาดอินโดจีน สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย..

อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ / มุกดาหาร