Photo Style

หอธรรมพระบารมีรวบรวมผลงานศิลปิน จัด'นิทรรศการ-ผลงานศิลปะ'ถึง4ธ.ค.นี้กรุงเทพฯ-นิทรรศการและผลงานศิลปะ ที่จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เหล่าศิลปินได้มีโอกาสร่วมบริจาคเพื่อหาทุนดำเนินงานด้านศิลปะอย่างเป็นสาธารณะ ของมูลนิธิหอธรรมพระบารมี Me ในครั้งนี้รวบรวมผลงานจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัยและศิลปินรุ่นใหม่กว่า 60 ผลงาน แสดงพลังแห่งการให้ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในความหมายของ Me คือความเป็นตัวตนเฉพาะของศิลปินและ มี ในภาษาไทย ที่แสดงถึงความมี ที่เป็นจุดกำเนิดของการให้ 

นิทรรศการในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากผลงานจะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินแต่ละท่านแล้วยังเป็นสื่อแห่งความเพียงพอที่จะให้สู่สาธารณะเป็นความงดงามภายในของศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน ผู้ที่สัมผัสงานศิลปะสามารถชื่นชม รู้สึกถึงความงามจากการสร้างสรรค์และความงดงามที่ปรากฏภายในของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผ่านการชมผลงาน ซึ่งจัดแสดงผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2565 ณ หอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติ และหอศิลป์ร่วมสมัย ในโอกาสนี้รับชมผลงานแต่ละชิ้นไปพร้อมๆ กัน 
- Everything is nothing คือผลงานภาพถ่ายของ พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ที่รวบรวมงานจากปี 2008 ถึง 2022 ตั้งแต่เริ่มสนใจธรรมะ จนถึงเข้ามาเรียนรู้และปฏิบัติธรรม ศึกษาความเป็นจริง อันเป็นธรรมดาของมนุษย์ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นิทรรศการครั้งนี้ มีความตั้งใจมั่นที่ทำด้วยจิตที่สำนึกต่อคุณแห่งธรรมะที่ทำให้ชีวิตของพันธุ์สิริ เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงด้วยความเข้าใจความเป็นธรรมดาอันเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง ที่ล้วนเลือนหายไปตามกาลเวลา 

- ความเป็นคนไทยที่พำนักในกรุงปารีสมายาวนานมากกว่าครึ่งชีวิต ผสมผสานกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และแรงบันดาลใจจากศิลปินระดับโลก ทำให้ผลงานสีน้ำมันบนผืนผ้าใบของ เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์ บอกเล่าเรื่องราวพระพุทธศาสนาแบบตะวันออกในองค์ประกอบ สี อารมณ์ และบรรยากาศแบบตะวันตก ซึ่งถือเป็นลักษณะเฉพาะที่ศิลปินใช้ทำงานตลอดมา “CHEMIN CHOISI” บอกเล่าการเดินทางของชีวิตที่เลือกแล้วสะท้อนความศรัทธาและเข้าใจ และหยิบยกปรากฏอยู่ในผลงานชุดนี้ในรูปแบบของเพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์ อย่างแท้จริง

- สมชาย แก้วทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่น ปี พ.ศ.2560 ถือเป็นกูตูริเย่ร์ระดับตำนานของประเทศไทย ด้วยความรู้ด้านศิลปะในโรงเรียนเพราะช่าง และรั้วศิลปะกากรทำให้ความประณีตในฝีมือของศิลปินผู้นี้ เต็มเปี่ยมไปด้วยการสร้างสรรค์จึงไม่เป็นที่แปลกใจว่าทำไมในอดีตถึงมีผู้เข้าชมแฟชั่นโชว์อย่างล้นหลามแม้จะจัดปีละ 3-4 ครั้ง ตลอดชีวิตการทำงานเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์ตลอดเวลามีเทคนิค และขบวนการเฉพาะตัวไม่มีในตำราใด ผลงานทุกชิ้นจึงถือเป็นผลงานศิลปะของประเทศ เมื่อปรากฏแสดงที่ใด ก็รู้ได้ทันที ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ Kai สมชาย แก้วทอง ที่ทรงคุณค่า ไร้ขีดจำกัดของกาลเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน