In Global

เผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยี่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากรุงเทพฯ-ในเช้าวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เผิง ลี่หยวน ภริยาของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยภริยาของนายกรัฐมนตรีไทย นราพร จันทร์โอชา  เยี่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เมื่อเผิง ลี่หยวนมาถึง นราพร จันทร์โอชาและเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และภริยา  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูวิทย์ ยุระยง อธิการบดีสถาบันฯ  พร้อมวงดนตรีนักศึกษาของสถาบันฯ เล่นดนตรี ต้อนรับให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เผิง ลี่หยวน และ นราพร จันทร์โอชาร่วมกันเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและรับฟังการแนะนำประวัติการพัฒนาและความร่วมมือต่างประเทศของสถาบันฯ

ทั้งสองร่วมกันถ่ายภาพหมู่ และชมการแสดงรายงานร่วมกันของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งหนานจิง (Nanjing University of the Arts) นักศึกษาชาวจีนและชาวไทยเล่นเพลงคลาสสิกจากทั้งสองประเทศ เผิงลี่หยวนปรบมือให้กับการแสดงที่ยอดเยี่ยมของนักศึกษาและชื่นชมความคิดริเริ่มในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้เพื่อปลูกฝังความสามารถทางดนตรีเฉพาะทางระดับสูง และชื่นชมความพยายามของนราพร จันทร์โอชา ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและสถาบันของจีน  เธอบอกว่าดนตรีไม่มีพรมแดน  แม้ว่าภาษาจีนและภาษาไทยจะแตกต่างกัน แต่เราก็สามารถสื่อสารกันผ่านดนตรีได้  ในการแสดงวันนี้ ฉันรู้สึกได้ถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งของ "จีนและไทย ครอบครัวเดียวกัน"

ก่อนเดินทางกลับ เผิง ลี่หยวนได้มอบหนังสือกู่เจิง เพลงและวัฒนธรรมจีน และผลิตภัณฑ์ภาพและเสียงแก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยหวังว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยจะได้เรียนรู้เครื่องดนตรีจีนมากขึ้นและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ


-------------------------------
แหล่งข้อมูล:
https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?t=1668858288591&toc_style_id=feeds_default&share_to=wechat&track_id=47BD3F26-1E1F-40C3-935B-1E50C6E13AF8_690552141783&item_id=13111656960706767933&fbclid=IwAR3nJ_Id7H6DXt9djI_meHTcZ4g0hUHogYBmuCF3tOqBt1wfZ5TUAvXM0-w
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2Fnihaosawadeemedia%2Fposts%2Fpfbid083cAqbEhngzqDgAYjJLu3oSgDr7xQ18CgufU4Wk8zXHzG6E8L5KUDGrxaciFf4mhl&show_text=true&width=500

#จีน #ไทย #สถาบันการศึกษา #สถาบันดนตรี #สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา #เผิงลี่หยวน #cctv #cgtn #cmg