In Bangkok

ผู้ว่าฯชัชชาติประชุมจัดเตรียมงานกาชาด ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญหารายได้การกุศลกรุงเทพฯ-ผู้ว่าฯชัชชาติ ประชุมเตรียมงานกาชาด พร้อมกำชับหน่วยงานกทม. เตรียมการจัดงานกาชาดให้เรียบร้อยทุกด้าน เป็นสะพานบุญ การจัดงานกาชาดเป็นงานการกุศล เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย จึงขอให้หน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องรายได้จากการออกร้านกรุงเทพมหานครและร้านของดี 50 เขต

(24 พ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร 

การจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ได้มีการถอดบทเรียนจากการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 เพื่อนำข้อบกพร่องมาแก้ไข โดยการประชุมในวันนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าภารกิจของกรุงเทพมหานครในงานทั้งหมด อาทิ การเตรียมของที่ระลึกสำหรับทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม การจัด “ร้านกรุงเทพมหานคร” การจัดจุดทิ้งขยะแบบแยกประเภทและจุดพักขยะ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดทุกจุด การบริหารจัดการรายได้เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย การติดตั้งกล้อง CCTV การจัดการจราจร การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เน้นย้ำว่า หน้าที่ของ กทม. คือเป็นสะพานบุญ การจัดงานกาชาดเป็นงานการกุศล เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย จึงขอให้หน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบในเรื่องรายได้จากการออกร้านกรุงเทพมหานครและร้านของดี 50 เขต ทำความเข้าใจกับร้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน และบริหารจัดการรายได้ให้ดี เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย หลังจบงาน

โอกาสนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ได้กำชับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องความสะอาด จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดทิ้งขยะทุกจุด โดยภายในงานจะมีจุดทิ้งขยะแยกประเภท จำนวน 40 จุด จุดพักขยะ จำนวน 6 จุด และกำหนดจุดสำหรับล้างภาชนะหรือทิ้งเศษอาหารโดยเฉพาะ เพื่อสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำการแยกขยะให้ถูกถัง และไม่ให้มีการลักลอบทิ้งเศษอาหารหรือน้ำจากการล้างภาชนะลงท่อระบายน้ำภายในสวนลุมพินีอย่างเด็ดขาด โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะนัดพูดคุยกับทีมงานออแกไนเซอร์ที่ทางสภากาชาดไทยจัดหามา เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องแผนการจัดการขยะและน้ำเสียในงานให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกครั้ง

ในส่วนของความปลอดภัย กรุงเทพมหานครได้ติดตั้งกล้อง CCTV ภายนอกโดยรอบ จำนวน 100 กล้อง ภายในงาน 130 กล้อง ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. ได้กำชับให้ติดตั้งกล้องเพิ่มเติมในจุดที่จำเป็น และจัดตั้งศูนย์บัญชาการ CCTV ภายในสวนลุมพินีในวันจัดงาน เพื่อมอนิเตอร์เหตุการณ์และประสานงานกับกองอำนวยการร่วมได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ด้านการจราจร ผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการให้เขตปทุมวัน สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ ประสานงานกับสถานีตำรวจนครบาล ในรายละเอียดของการบริหารจัดการจราจร เส้นทางการเดินทาง ทางเข้า-ออก จุดที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้จอดรถ ให้มีความชัดเจน รวมถึงให้หารือในเรื่องของการจัดจุดจอดรถสำหรับแท็กซี่ที่จะไม่กระทบกับการจราจรภายนอกด้วย

สำหรับการประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าฯ กทม. ขอให้มีการประชาสัมพันธ์แนะนำผู้จะมาร่วมงานให้ใช้การขนส่งสาธารณะต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัด รวมถึงให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการแยกขยะ การระวังโดนล้วงกระเป๋า การระวังลูกหลานพลัดหลง ช่องทางการติดต่อหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ในเรื่องการจัดงานและกิจกรรมบนเวทีของกทม.ในแต่ละวัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ กทม. แจ้งว่า จะนัดประชุมก่อนถึงวันจัดงานเพื่อสรุปงานครั้งสุดท้ายในส่วนของกรุงเทพมหานครรับผิดชอบต่อไป