In Thailand

สพป.สงขลา เขต 2 เปิดเวทีแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนสงขลา-ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เผย สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดเวทีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเดิมระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเครือข่ายเขาพระ    

นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เผย สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดเวทีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเดิมระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  ระดับเครือข่ายเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จ.สงขลา จัดแข่งขัน จำนวน 72 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเครือข่าย เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อส่งต่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในภูมิภาค(ภาคใต้)  เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ  ฝึกฝนทักษะ ฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต 

เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี  ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนได้ร่วมแสดงออกในเวทีการแข่งขันดังกล่าวนี้ อย่างน้อง 1 ครู 1 รายการ ขณะที่ สพป.สงขลา เขต 2 มีข้าราชการครู กว่าพันคน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายครองเหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

   

สพป.สงขลา เขต 2  เตรียมกำหนด จัดการแข่งขันระดับเครือข่ายอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2565  และส่งตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  70 ปีการศึกษา 2565  ระดับภาค  ณ จังหวัดสตูล  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566  ภายใต้คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯสงขลา เขต 2ที่ ว่า สงขลาสองรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นวัตกรรมนำทาง สู่โลกกว้างก้าวไกล

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / สงขลา