Infor Cars

มิตซูบิชิ มอเตอร์สได้ลงนามความร่วมมือ พัฒนาบุคลากร-วิจัยรับอุตฯยานยนต์อีวี.กรุงเทพฯ-10 มกราคม 2566: บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัดหนึ่งในผู้นำยานยนต์พลังงานทางเลือกของประเทศไทย นำโดย นายสาโรจน์ มะอาจเลิศ (ภาพแรก ที่ 2 จากขวา)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานขาย บริการหลังการขายและการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ(เอ็มโอยู) เตรียมความพร้อมการผลิตและพัฒนาบุคลากร การวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่(Electric Vehicle หรือ EV) โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานพิธีการลงนามพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.)นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมด้วยผู้บริหารสถานประกอบการผู้บริหารและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

ภายใต้บันทึกความเข้าใจ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยจะสนับสนุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการสร้างทักษะ การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลการด้านยานยนต์สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในการก้าวสู่สังคมความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานเพื่อสังคมของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘สรรค์สร้าง เคียงข้างสังคมไทย’ และหลักสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ