In News

นายกฯสั่งเร่งแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ชี้มีลักลอบนำเข้าทำราคารูดเหลือ4.80บ.กรุงเทพฯ-โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน ทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์ม

วันนี้ (วันที่ 25 มกราคม 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบและสั่งการให้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมัน เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากการทำงานอย่างบูรณาการของรัฐบาล ได้สำรวจปัญหาของพืชปาล์มน้ำมัน เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ถึงช่วงต้นปี 2566 มีผลผลิตปาล์มออกมามาก ทำให้มีผลผลิตปาล์มอยู่ในตลาดมาก ส่งผลให้ราคาปาล์มตกต่ำ ประกอบกับมีการลักลอบนำปาล์มนอกโควต้าเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ราคาปาล์มอยู่ที่ 4.80 บาทต่อกิโลกรัม (ราคา ณ วันที่ 20 ม.ค.66)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยให้ช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อน ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสวนปาล์ม

โดยในการแก้ไขของรัฐบาลแบ่งเป็นสองรูปแบบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ขอความร่วมมือสหกรณ์ในพื้นที่ให้ช่วยรับซื้อปาล์มจากเกษตรกรแทนไว้ก่อน และสกัดการลักลอบนำเข้าปาล์มนอกโควต้า ซึ่งจากแนวทางการทำงานของรัฐบาล ทำให้ราคาปาล์มมีการปรับตัวดีขึ้น อยู่ที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้น รัฐบาลผลักดัน พ.ร.บ ปาล์มยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ มีกองทุนสงเคราะห์การทำสวนปาล์ม การประกันราคาปาล์ม มีการจัดทำโครงสร้างกำกับราคาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงมีกฎเกณฑ์กำกับดูแลเรื่องปาล์มครบวงจร เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

“นายกรัฐมนตรี รับทราบปัญหาของเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ กำกับดูแลการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนปาล์มที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้เฟ้นหาแหล่งตลาดแห่งใหม่เพื่อส่งเสริมการส่งออกน้ำมันปาล์มให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และเพิ่มราคาผลผลิตปาล์ม นอกจากนี้ยังช่วยผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าสู่ระบบมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เพื่อให้สามารถ แข่งขันกับต่างประเทศได้” นายอนุชาฯ กล่าว