EDU & Tech-Innovation

ม.ขอนแก่นลงนามMOUร่วมMCUT ขยายความร่วมมือร่วมวิชาการกับไต้หวันกรุงเทพฯ-รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Dr. Thu-Hua Liu อธิการบดี และผู้บริหารจาก Ming Chi University of Technology ไต้หวัน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบุคลากรและนักศึกษา มข. ได้มีโอกาสร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวิจัยและวิชาการ กับสถาบันการศึกษาในไต้หวันมาโดยตลอด วันนี้ผมรู้สึกยินดีที่เราจะได้ริเริ่มความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับ MCUT โดยได้ทราบมาว่า MCUT นั้น คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน ที่มีชื่อเสียงทางด้าน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการและการออกแบบ โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างก็มีความคล้ายคลึงกันทางด้านหลักสูตรดังกล่าว

หลังจากพิธีลงนาม ผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยร่วมกันหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือ อาทิ การจัดทำ Dual degree หรือ Double Degree ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาในขาสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

MCUT ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2506 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีของไต้หวัน โดยเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการและการออกแบบ นอกจากนี้ MCUT ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำทางทางด้านเทคนิค และอาชีวศึกษาของไต้หวัน รวมถึงยังเป็นที่รู้จักในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อีกด้วย