In Global

‘เอ็กซิมแบงก์จีน’ปล่อยเงินกู้‘บังกลาเทศ’ หนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปักกิ่ง, 9 มิ.ย. (ซินหัว) - ไชน่า ซีเคียวริตีส์ เจอร์นัล (China Securities Journal) หนังสือพิมพ์หลักทรัพย์สังกัดสำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า เมื่อไม่นานนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (China EximBank) ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับกระทรวงการคลังของบังกลาเทศ เพื่อสนับสนุนโครงการโรงบำบัดแหล่งน้ำผิวดินในเมืองราชชาฮี (Rajshahi)

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงบำบัดน้ำแห่งที่สามในบังกลาเทศ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารฯ และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นราว 1 ล้านคน ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และปกป้องสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ

เจ้าหน้าที่ของธนาคารฯ กล่าวว่า ทางธนาคารฯ ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการในบังกลาเทศ ทั้งด้านการขนส่ง พลังงาน การบริหารเทศบาล และการไฟฟ้า ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของบังกลาเทศ
------------------------------
(เรียบเรียงโดย Gao Jingyan, Xinhua Silk Road, www.xinhuathai.com/silkroad/363247_20230609 , https://en.imsilkroad.com/p/334318.html)
------------------------------
ภาพประกอบข่าว
(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานธนาคารจีนนับธนบัตรสกุลเงินหยวน)