Travel & Soft Power

จัดงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี-อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานจัดงานเทศกาลผลไม้ ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ขอเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมประจำปี 2566 ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนวชิราลงกรณ จัดงานเทศกาลผลไม้ ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

    

ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการแสดงวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองทองผาภูมิ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดธิดาชาติพันธุ์ การแสดงแสงสีเสียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเขื่อน กฟผ. มีความปลอดภัย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิ ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจ เดินทางมาท่องเที่ยวทองผาภูมิอย่างมีความสุข

นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ กล่าวว่า " อำเภอทองผาภูมิ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนผลไม้ และ กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมกันจัดเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและงานสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566   ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางทางด้านการเกษตร สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้าและงานสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมภายในงานมีการประกวดผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน เงาะโรงเรียน และส้มโอ การจัดขบวนรถผลไม้ ประกวดธิดาชาติพันธุ์ สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง 7 ตำบล ของอำเภอทองผาภูมิ พร้อมรับชมการแสดง แสง สี เสียง ชุด “ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ทองผาภูมิ” ซึ่งมีนักเรียนในอำเภอทองผาภูมิร่วมแสดงกว่า 100 คน

    

การจำหน่ายสินค้าโอท็อป เช่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย เครื่องจักสาน การจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป "

นายชวลิต กันคำ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ กล่าวว่า  " การจัดงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ และสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ในครั้งนี้  ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงาน ชมวิถีชีวิตชนเผ่าต่างๆ เช่น กระเหรี่ยง มอญ ม้ง  และไทยอีสาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ รวมถึง สินค้า OTOP ของดีของจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดงานและถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอทองผาภูมิ อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความแข็งแรง ปลอดภัยของเขื่อน จึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเขื่อนวชิราลงกรณ และเที่ยวชมงานเทศกาลผลไม้ของดีอำเภอทองผาภูมิและสืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

สนั่น-กาญจนบุรี