In Bangkok

'ผู้ว่าฯชัชชาติ'ปลูกต้นแคนาและทองอุไร สวน15นาทีในมบ.เจริญทรัพย์เขตหลักสี่กรุงเทพฯ-(10 มิ.ย. 66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหลักสี่ ประชาชนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้สวน 15 นาที ณ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ซอยวิภาวดี 25 เขตหลักสี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างกำแพงกรองฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยในวันนี้ได้ปลูกต้นแคนาและต้นทองอุไร

สำหรับพื้นที่จัดทำสวน 15 นาที หมู่บ้านเจริญทรัพย์ เป็นที่ดินที่ทางหมู่บ้านเจริญทรัพย์ยกให้เป็นที่สาธารณะโดยมอบให้สำนักงานเขตหลักสี่เป็นผู้ดูแล ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวทางเขตหลักสี่จึงได้เข้าเจรจาพูดคุยกับผู้บุกรุกพื้นที่และได้มีการช่วยเหลือรื้อย้ายผู้บุกรุกกลับภูมิลำเนาที่ จ.ชัยนาท จากนั้นสำนักงานเขตหลักสี่ได้สอบถามความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ถึงความต้องการเกี่ยวกับสวน 15 นาที จึงได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เป็นสวน 15 นาทีที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในระยะ 800 เมตร หรือเดินถึงได้ในเวลาไม่เกิน 15 นาที ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะและจะมีการนำอุปกรณ์ออกกำลังกายมาไว้เพิ่มเติม รวมถึงปรับพื้นที่บางส่วนให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น เนื่องจากในชุมชนเจริญทรัพย์มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวนมาก