In Global

'เจียงซู'จัดงานประชุมส่งเสริมการลงทุน ผลักดันท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพสูงปักกิ่ง, 15 พ.ย. (ซินหัว) - มีการจัดการประชุมส่งเสริมการลงทุนและความร่วมมือ เมื่อวัน 11 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ เขตซีซาน เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน ก่อให้เกิดแรงผลักดันใหม่แก่ท้องถิ่นในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง

ภายในงานฯ มีการลงนามโครงการอุตสาหกรรมสำคัญทั้งสิ้น 43 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4.65 หมื่นล้านหยวน (ราว 2.27 แสนล้านบาท) นอกจากนี้ยังมีการลงนามโครงการความร่วมมือด้านกองทุนจำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 5.3 พันล้านหยวน (ราว 2.59 หมื่นล้านบาท) ทั้งยังมีการมอบรางวัลแก่พันธมิตรด้านการลงทุนจากทั่วโลกอีกด้วย

เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลเขตซีซานกล่าวว่า บรรดาโครงการที่ได้รับการลงนามล่าสุดนี้มีขนาดใหญ่ คุณภาพสูง และมีแนวโน้มดี ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ แต่ยังส่งเสริมแผนงานของอุตสาหกรรมในอนาคต ตลอดจนวางรากฐานที่มั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับการก่อกำเนิดผลิตภาพแบบใหม่ของเขตซีซาน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัวเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระดับโลกอย่างเป็นทางการ โดยผสานแพลตฟอร์มบริการที่ครอบคลุมในระดับเทศบาลและเขตไว้ด้วยกัน รวมถึงเชื่อมโยงกับศูนย์การเชื่อมต่อที่เชื่อมโยงเขตซีซานกับนานาประเทศ โดยนับถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์เช่นนี้กว่าร้อยแห่งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

อนึ่ง ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ เขตซีซานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนแล้วจำนวน 24 รายการ ซึ่งครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน หลายภูมิภาค และ หลายอุตสาหกรรม 
--------------------
(เรียบเรียงโดย Yu Huichen, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/398283_20231116 , https://en.imsilkroad.com/p/337110.htmlg) 
--------------------
ภาพประกอบข่าว
(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์พื้นที่ชุ่มน้ำ 'ซาเจียปาง' อุดมสมบูรณ์ในเจียงซู วันที่ 9 มิ.ย. 2023)