In Global

โครงการปุ๋ยโพแทชของบริษัทจีนอีกหนึ่ง ในกรณีศึกษา‘หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง’ปักกิ่ง, 13 พ.ย. (ซินหัว) - โครงการปุ๋ยโพแทชของบริษัทเอเชีย-โพแทช อินเทอร์เนชันนัล อินเวสต์เมนต์ (กว่างโจว) ในลาว ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกรวบรวมไว้หนังสือข้อมูลโครงการความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ดำเนินการโดยองค์กรของจีนจำนวน 36 โครงการ 

การรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาโดยศูนย์วิจัยของคณะกรรมธิการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐ และสำนักงานบริการสารสนเทศเศรษฐกิจจีน (CEIS) และได้รับการนำเสนอระหว่างการประชุมการแลกเปลี่ยนระหว่างคลังสมอง (Thematic Forum on Think Tank Exchange) ในงานประชุมนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้ ณ กรุงปักกิ่งของจีน

โครงการปุ๋ยโพแทชดังกล่าวตั้งอยู่ที่แขวงคำม่วนทางตอนกลางของลาว มีทำเลที่ได้เปรียบเนื่องจากอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 13 ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่ระหว่างลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังกรุงเวียงจันทน์ และยังเชื่อมต่อกับทางรถไฟจีน-ลาวได้ด้วย

บริษัทฯ ตั้งใจที่จะบรรลุกำลังการผลิต 5 ล้านตันภายในปี 2025 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้จัดหาโพแทชระดับโลก และในอนาคตจะขยายกำลังการผลิตสู่ 7-10 ล้านตันต่อปี ตามความต้องการของตลาด

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะนานาชาติเอเชีย-โพแทชเมื่อปี 2022 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมปุ๋ยโพแทช ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดโครงการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสร้างรายได้และตำแหน่งงานให้กับชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนริเริ่มนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่โพแทช ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหมืองโพแทชของลาวได้ดีขึ้น 
--------------------
(เรียบเรียงโดย Niu Huizhe, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/397504_20231113 , https://en.imsilkroad.com/p/337004.html) 
--------------------
ภาพประกอบข่าว
(แฟ้มภาพซินหัว : โรงงานผลิตโพแทชของบริษัทเอเชีย-โพแทช อินเทอร์เนชันนัล อินเวสต์เมนต์ (กว่างโจว) ในลาว)