Travel & Entertain

อบต.ต้นโพธิ์จัดงานประเพณีลอยกระทง 'สีสันแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา'สิงห์บุรี-วันที่ 17 พ.ย.66 เวลา 17.00 น. พระครูวิธานปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนคร เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมกับ นายสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ และคณะกรรมการ

วัดแจ้งพรหมนคร ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 "สีสันแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา" ใน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าเขื่อนวัดแจ้งพรหมนคร อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งนี้เป็นความร่วมมือกัน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นโพธิ์และคณะกรรมการวัดแจ้งพรหมนคร รวมถึงการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นอีกด้วย 

ซึ่งการจัดงานปีนี้ภายใต้ชื่อ "สีสันแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา" โดยมีไฮไล้ต์ของงานคือ การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดภาพที่คนมาเที่ยวงานเซลฟี่ โดยสามารถส่งภาพประกวดไปได้ทางไลน์ของ อบต.ต้นโพธิ์ ซึ่งจะมีให้สแกนคิวอาร์โค๊ดในงาน โดยการจัดงานปีนี้จะจัดให้มีขึ้น 2 วัน คือวันที่ 26 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณหน้าเขื่อนวัดแจ้งพรหมนคร โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ได้จัดเตรียมสถานที่เป็นแพเพื่อให้ประชาชนสามารถได้นำกระทงไปลอยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ให้มีความสะดวกและปลอดภัย

และในวันที่ 26 ในงานจะมีการประกวดนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และมีดนตรีรำวงย้อนยุคให้สนุกสนานกัน มีการจัดสถานที่ให้มีการเซลฟี่การแต่งกายชุดผ้าไทยส่วนวันที่ 27 คืนวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ วันลอยกระทงในงานจะมีการประกวดประดิษฐ์กระทงสวยงาม การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทยและมีการแสดงสืบสานความอร่อยแม่ครัววัดแจ้ง พร้อมทั้งจะมีชาวบ้านที่จัดกิจกรรมมาร่วมในงานอีกมากมาย โดยงานลอยกระทงปีนี้การจัดงานเน้นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่เรียบง่ายแต่งกายงดงามทรงคุณค่าที่ดีของวัฒนธรรมไทยตำบลต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี

สำหรับการจัดประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เบอร์โทร 036-510517 หรือ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์

จินตนา  ปานมี  ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี