Travel & Entertain

กระบี่จัดพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงเปิดท่องเที่ยว รับช่วงไฮซีซั่น-ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น    กระบี่-รองผู้ว่าฯกระบี่จัดพิธีผูกผ้าเรือหัวโทง  เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ต้อนรับช่วงไฮซีซั่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น    

วันนี้ 20 พฤศจิกายน  2566 นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการผูกผ้าเรือหัวโทง ประจำปี  2566  ณ  ลานประติมากรรมปลาใบหาดอ่าวนาง  ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพันคำ  กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วย มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มพลังมวลชนในตำบลอ่าวนาง และผู้ประกอบการเรือหัวโทง เข้าร่วมพิธีผูกผ้าเรือหัวโทงกว่า 400 ลำ

พิธีผูกผ้าเรือหัวโทงหรือเรือหางยาวจัดขึ้นโดย อบต.อ่าวนางร่วมกับ สมาชิกผู้ประกอบการเรือหัวโทง หรือเรือหางยาว เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อการประกอบอาชีพ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและเป็นบ่งบอกถึงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ในการให้บริการขนส่งนักท่องเที่ยวทางทะเล รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ปีนี้สหกรณ์เรือหางยาวบริการตำบลอ่าวนางจำกัด ชมรมผู้ประกอบการเรือหางยาวอ่าวนาง  ชมรมเรือหางยาวอ่าวน้ำเมา  และชมรมเรือหางยาวอ่าวต้นไทร นำเรือเข้าร่วมพิธีผูกผ้าเรือหัวโทง จำนวน 407 ลำ มีการทำพิธีตามแบบของศาสนาอิสลาม  โดยมีการมอบ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร.(ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐) และผ้าแพร ๔ สี ให้เจ้าของนำไปผูกหัวเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคล  และเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว  ในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง  และจังหวัดกระบี่ ให้กลับมาคึกคัก ช่วยสร้างสีสัน  ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน และผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักรับช่วงไฮซีซั่น

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน