In News

'สุรพงษ์'แจงจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า90วัน ให้ผู้โดยสารไทย-ต่างชาติวางแผนได้ง่ายกรุงเทพฯ-นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวชี้แจงการจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า 90 วัน เน้นย้ำเป็นนโยบายที่ให้ความสะดวกผู้โดยสารในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดรถเสริมได้ในกรณีที่ความต้องการโดยสารสูงกว่าขบวนรถที่มีอยู่ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางสาวณภัทรา กมลรักษา เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แถลงข่าวชี้แจงการจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า 90 วัน ณ กระทรวงคมนาคม

​​​​​​​

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ กล่าวว่า จากกรณีที่ รฟท. เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟิกส์การจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า 90 วัน ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนั้น ซึ่งเดิม รฟท. ได้เปิดให้จองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า 30 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเดินทางโดยรถไฟและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงได้มีนโยบายให้ รฟท. ขยายระยะเวลาการจองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้าเป็น 90 วัน เพื่อให้ผู้โดยสาร รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความสะดวก สามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในระยะยาวได้ และเพื่อให้ รฟท. จัดรถเสริมได้ในกรณีที่ความต้องการโดยสารสูงกว่าขบวนที่มีอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ รฟท. อีกทางหนึ่ง โดย รฟท. ได้เปิดให้จองตั๋วโดยสารรถไฟล่วงหน้า 90 วัน จำนวน 8 ขบวน ในเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั้งสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน 
- เที่ยวไป ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีเชียงใหม่ 
- เที่ยวกลับ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน 
- เที่ยวไป ขบวนด่วนพิเศษที่ 23 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีอุบลราชธานี
- เที่ยวกลับ ขบวนด่วนพิเศษที่ 24 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
- เที่ยวไป ขบวนด่วนพิเศษที่ 25 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหนองคาย
- เที่ยวกลับ ขบวนด่วนพิเศษที่ 26 สถานีหนองคาย – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน 
- เที่ยวไป ขบวนด่วนพิเศษที่ 31 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหาดใหญ่
- เที่ยวกลับ ขบวนด่วนพิเศษที่ 32 สถานีหาดใหญ่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

ในขั้นตอนการจองตั๋วจริง ผู้โดยสารจะไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนเพียงให้ผู้โดยสารแจ้งสถานีต้นทาง และสถานีปลายทางที่ต้องการเดินทาง ก็จะสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ทันที ทั้งการจองผ่านระบบออนไลน์ D-Ticket และการจองตั๋วผ่านเคาน์เตอร์สถานีรถไฟทั่วประเทศ