In Global

'ผลผลิตคุณภาพใหม่'ได้กลายเป็นคีย์เวิร์ด สำคัญของจีนเมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศจีนเกิดกระแสร้อนของคำใหม่คำหนึ่งคือ ผลผลิตคุณภาพใหม่ (new quality productivity) เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนเดินทางดูงานที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้เป็นผู้ริเริ่มคำนี้เป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง กลายเป็นคำฮิตในปี 2023

ความหมายของ “ผลผลิตคุณภาพใหม่” ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ กำลังการผลิต ซึ่งก็คือ ความสามารถของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ หลายครั้งในประวัติศาสตร์ล้วนมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังการผลิต

ส่วนที่สองคือ “ใหม่” ซึ่งหมายถึงวิธีการเติบโตของเศรษฐกิจแบบใหม่ โดยใช้นวัตกรรมของอุตสาหกรรมมาขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่พึ่งพาแต่การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระดับล่างเพื่อส่งเสริมการพัฒนา

ส่วนที่สามคือ “สภาพการณ์” เมื่อเทียบกับสภาพที่ใช้แรงงานและเงินทุนจำนวนมหาศาลเพื่อเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลผลิตคุณภาพใหม่เน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ประสิทธิภาพสูงและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง 

นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่า “ผลผลิตคุณภาพใหม่” เป็นการแสดงออกถึงความคิดทางเศรษฐกิจของนายสี จิ้นผิง ให้คำแนะนำทางทฤษฎีวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีนอย่างมีคุณภาพสูง และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมในอนาคต

สำหรับปัญหาที่ว่าทำยังไรจึงจะพัฒนาผลผลิตคุณภาพใหม่นั้น นายสี จิ้นผิงได้วางแผนดังนี้คือ

การเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม อย่างเช่นโรงงานผลิตแบบดั้งเดิมบางแห่งของจีน ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอัจฉริยะ จนสามารถทำงานแบบไร้มนุษย์ควบคุมได้ ปลูกฝังและขยายอุตสาหกรรมเกิดใหม่ให้มากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ การผลิตชั้นสูง และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  เป็นเสาหลักใหม่และเส้นทางใหม่ที่นำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ

จัดวางแผนและสร้างสรรค์อุตสาหกรรมในอนาคต รัฐบาลจีนกำลังส่งเสริมเทคโนโลยีล้ำสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ควอนตัม พอร์ทัลเมตาเวิร์ส อุปกรณ์เครือข่าย 6G ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ และการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคาร เป็นต้น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สามารถใช้งานในอุตสาหกรรมได้ พัฒนาและฝึกอบรมทีมงานบุคลากร จำเป็นต้องพัฒนาคนงานแบบใหม่ที่มีความรู้และทักษะใหม่ให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การขับเคลื่อนการผลิตที่มีคุณภาพใหม่นี้ จะมีบทบาทอันยิ่งใหญ่ต่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแสวงหาคำตอบของปัญหาต่าง ๆ ดังที่นายสี จิ้นผิงกล่าวว่าการที่มนุษยชาติจะแก้ปัญหาการพัฒนาร่วมกัน จึงต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศ การเปิดกว้างและแบ่งปันที่มากขึ้นกว่าเดิมไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอย่างอิสระ หรือเข้าถึงผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมแต่เพียงผู้เดียว ประเทศจีนต้องจัดสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เปิดกว้างและมีความสามารถการแข่งขันระดับโลก ส่งเสริมกำลังการผลิตคุณภาพใหม่ ขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
------------------------------
แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)