In Global

จีนนำเข้า‘แตงไทย’จากคีร์กีซสถานผ่าน เขตการค้าเสรีมูลค่าหลักแสนปักกิ่ง, 8 ก.พ. (ซินหัว) - ไชน่า นิวส์ เซอร์วิส (China News Service) รายงานว่าเมื่อเร็วๆ นี้ รถบรรทุกคันหนึ่งบรรทุกแตงไทยหรือมัสต์เมล่อน (Musk Melon) เต็มคัน ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศคีร์กีซสถาน เดินทางเข้าสู่จีนผ่านท่าด่านเออร์แคสตัม (Irkeshtam) ในภูมิภาคคัชการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

นับเป็นสินค้าเกษตรนำเข้าจากต่างประเทศชุดแรก นับตั้งแต่มีการเปิดตัวเขตการค้าเสรีนำร่องในภูมิภาคคัชการ์ของจีน (ซินเจียง) เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

แตงไทยชุดนี้มีน้ำหนักรวม 20 ตัน คิดเป็นมูลค่า 100,000 หยวน (ราว 493,000 บาท) ถูกขนส่งโดยรถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิ ที่เดินทางจากเมืองออช (Osh) ประเทศคีร์กีซสถาน มาถึงท่าด่านเออร์แคสตัมภายในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ไชน่า นิวส์ เซอร์วิสรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากบริษัทคัชการ์ ซาลีห์ เทรด จำกัด (Kashgar Salih Trade Co., Ltd. ระบุว่า ตลาดผลไม้ฤดูหนาวเคยประสบปัญหาขาดแคลนเมล่อนเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น และต่อมาจึงมีการนำเข้าแตงไทยจากคีร์กีซสถานสู่ตลาดจีน
----------------------
(เรียบเรียงโดย Tian Shenyoujia, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/417160_20240208 , https://en.imsilkroad.com/p/338667.html) 
----------------------
ภาพประกอบข่าว
(แฟ้มภาพซินหัว : พิธีเปิดเปิดตัวเขตการค้าเสรีนำร่องในภูมิภาคคัชการ์ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 11 พ.ย. 2023)