EDU & Tech-Innovation

 DEKเก่งนักประดิษฐ์SPUคว้ารางวัลใหญ่ ประกวดI-New Gen Award 2024กรุงเทพฯ-ทีมนักศึกษาสุดยอดนักประดิษฐ์ ม.ศรีปทุม จาก 1 วิทยาลัย 2 คณะ โชว์ศักยภาพ คว้ารางวัล ระดับชาติ เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ I-New Gen Award 2024 ที่จัดโดย วช.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาเก่ง SPU  จาก 1 วิทยาลัย 2 คณะ  ที่ประกอบด้วย นายปวริศ จันทร์จู ,นางสาวปฎิภัสร์ ที่สุ้น ,นางสาวชนิสรา คงกระพันธ์ นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,นายพลกฤษ แก้วสวี นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายณัฐกิตติ์ ทองคำ ,นายณภัทร หนูภัย นักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ในโอกาสที่โชว์ศักยภาพทางด้านวิชาการและนวัตกรรม ด้วยผลงาน เรื่อง “บอกบอท : ยานพาหนะอัตโนมัติขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ เข้ารับมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานมอบรางวัล การประกวดแข่งขันในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor Award : I-New Gen Award 2024 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร วช. ร่วมยินดี โดยมี สมาคมวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์ไทย  สมาคมเยาวชนนักประดิษฐ์ (ประเทศไทย) สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และกลุ่ม บริษัท อาทิตย์ ร่วมให้การสนับสนุนนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสูงสุดเข้าสู่เวทีนานาชาติ ณ Event Hall 100 – 102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดงาน I-New Gen Award 2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น สู่การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีไฮไลต์ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างเนืองแน่น ตลอดระยะเวลาการจัดงานคือ โซนแสดงผลงาน Thailand New Gen Inventors Award หรือที่รู้จักกันว่ารางวัล I-New Gen แบ่งพื้นที่นำเสนอผลงานเป็น 3 โซนเพื่อแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยม อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในปีนี้คัดเลือกผลงานจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จากทั่วประเทศกว่า 1,000 ผลงาน 330 สถาบัน และผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำผลงานมาจัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ จำนวน 650 ผลงาน ซึ่งนอกจากจัดแสดงผลงานในนิทรรศการแล้ว ทุกทีมจะต้องขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอแนวคิด วิธีการ เทคนิคต่างๆของสิ่งประดิษฐ์ ต่อคณะกรรมการอีกด้วย