In News

ทส.จับมือรัฐ-เอกชนศูนย์บรรเทาภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเดินหน้าระยะยาวกรุงเทพฯ-​“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ”จับมือภาครัฐ - เอกชนศูนย์บรรเทาภัยแล้ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประชาชน พร้อมวางแผนรับมือระยะยาว

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้เปิดศูนย์บรรเทาภัยแล้ง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งพล.ต.อ.พัชรวาท ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ จึงได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาภัยแล้ง เพื่อทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบรรเทาภาวะขาดแคลนน้ำ โดยให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า พล.ต.อ.พัชรวาท ยังสั่งการให้เร่งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง โดยให้สำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะที่มีศักยภาพ เพื่อให้มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น สำรวจพื้นที่ขาดแคลนน้ำและจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จุดจ่ายน้ำบาดาลต้องพร้อมใช้งาน จุดไหนมีปัญหาให้เร่งซ่อมแซม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะภัยแล้งของปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวมถึงแผนระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะบูรณาการ การทำงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งนี้ยังได้เปิดช่องทางในการรับแจ้งภาวะน้ำแล้งของกระทรวงฯ ผ่าน สายด่วน Green Call 1310 กด 4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 1310 กด 5 กรมทรัพยากรน้ำ”น.ส.เกณิกา กล่าว