In News

​นายกฯสั่งทส.ให้เฝ้าระวังและเร่งดับไฟป่า พื้นที่รอยต่อลพบุรีกับเพชรบูรณ์กรุงเทพฯ-วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ห่วงเหตุการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่า บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดลพบุรี ซึ่งต่อเนื่องมา 3 วันแล้วโดยได้สอบถามรัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วรายงานว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ไม่ใช่ป่าสมบูรณ์และมีชาวบ้านใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน) ที่มีรอยต่อติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกำลังตรึงกำลังไม่ให้ไฟเข้าเขตรักษาพันธุ์ฯ แนวทางแก้ไข

ปลัด ทส ฯ เพิ่มเติมรายงานว่า ชุดไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ร่วมกับท้องถิ่น เข้าแก้ไขปัญหา และ สป.ทส. โดย ศทอ. (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน) จะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพื้นที่ ส่งกำลัง และสนับสนุนการทิ้งน้ำดับไฟ ซึ่ง เฮลิคอปเตอร์จะไปถึงไม่เกิน 10.00 น. วันนี้

นายกฯ ได้กำชับว่า “ เหตุไฟไหม้ป่า เกิดแล้วควบคุมยาก และผลกระทบเป็นวงกว้าง เข้าใจดีว่าเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นเหตุที่ทำได้ และเมื่อเกิดเหตุแล้ว ต้องประสานงานกันร่วมควบคุม ดับไฟ และประเมินสถานการณ์ให้ดี หากลุกลาม จะป้องกัน ดูแลสัตว์ป่าอย่างไร รวมทั้งกระทบไปถึง การเกิด PM 2.5 ด้วย”