In Bangkok

'ศานนท์'เปิดและเข้าร่วมการจัดกิจกรรม Buddy School Tourกรุงเทพฯ-รองผู้ว่าฯ กทม. ฝากเด็กทุกคนเข้าใจตนเอง เคารพความแตกต่าง ไม่เดินตามไม้บรรทัดของใคร ปิดฉากปัญหาบูลลี่ 

“ปัจจุบันนี้พบว่ามีช่องว่างระหว่างตัวเด็ก ครอบครัว ชุมชน โดยอดีตเป็นการป้องกันรุนแรงจากภายนอกเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่าเป็นการป้องกันความรุนแรงในจิตใจ ซึ่งปกติแล้วโรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเรา ประกอบกับพ่อแม่มักคิดว่าเราโตแล้ว ทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้น แต่ในวัยนี้ช่องว่างระหว่างเพื่อนจะดีที่สุด เพราะเด็กมักคิดว่าเพื่อนจะเข้าใจเรามากที่สุด แอปนี้ทดลองมามากกว่า 1 ปีแล้ว และคิดว่าเป็นแอปที่ดีมาก บางเรื่องเด็กอาจไม่กล้าบอกใคร ก็สามารถบอกผ่านแอปได้ ในอนาคตคงมีการขยายผลโครงการนี้ เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จและช่วยเด็กที่กำลังมีปัญหาได้”

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการจัดกิจกรรม Buddy School Tour วันนี้ (28 ก.พ.67) ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า หัวใจหลักคือเราต้องเข้าใจตนเองและเข้าใจในความแตกต่าง ทุกวันนี้โรงเรียนอาจวัดเราด้วยไม้บรรทัดไม่กี่อัน เช่น ไม้บรรทัดวัดความเก่งเรื่องคณิตศาสตร์ ไม้บรรทัดวัดความเก่งเรื่องภาษาอังกฤษ แต่เมื่อจบการศึกษาไปแล้วและเข้าสู่ชีวิตการทำงานจะมีไม้บรรทัดวัดความเก่งมากมาย ไม่ใช่เพียงวิชาการ ตอนนี้หัวใจสำคัญคืออย่าไปมองข้อเสียของคนอื่น ให้เลือกมองข้อดีของเค้า หาข้อดีของทุกคนให้เจอ สุดท้ายเราจะกลายเป็นคน Positive มองโลกในแง่ดี และไม่บูลลี่กัน ให้ทุกคนแข่งกันพัฒนาตัวเอง หาสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุข ต่อไปเราก็จะเก่งโดยที่ไม่ต้องเทียบกับใคร เพราะเรามีความสุขของตัวเอง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ร่วมกับ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Buddy Thai หรือ Buddy School Tour ในโรงเรียนสังกัดกทม. เป็นเวลา 3 วัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ก.พ.67 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน ครั้งที่ 2 วันนี้ ณ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี และครั้งที่ 3 วันที่ 1 มี.ค.67 ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ

BUDDY THAI APPLICATION เป็นแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาขึ้นเพื่อป้องกันและร่วมแก้ปัญหา การรังแกกันในโรงเรียนและโลกออนไลน์ โดยทีมนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญช่วยให้เด็กและเยาวชนที่ใช้แอปพลิเคชัน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการรับมือสถานการณ์การรังแกในรูปแบบต่างๆ อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความเข้าใจอารณ์ตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น มีความกล้าที่จะทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง เรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะการแก้ปัญหาและการจัดการอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม

โอกาสนี้มีผู้บริหารเขตมีนบุรี สำนักการศึกษา โรงเรียนสังกัดกทม.ในพื้นที่เขตมีนบุรี บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) รองเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม