In Bangkok

กทม.ชวนเอกชนส่งโมเดลตึกร่วมพัฒนา โมเดลเมืองกรุงจัดที่BKK EXPO 2024กรุงเทพฯ-กทม. ชวนเอกชนส่งโมเดลอาคาร ร่วมพัฒนาโมเดลเมืองกรุงเทพฯ จัดแสดงที่งาน BKK EXPO 2024 มิถุนายน นี้

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงโมเดล (หุ่นจำลอง) เมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่า "เบญจกิติ" ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษา และเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนกำหนดทิศทางในการขยายตัวของเมือง ช่วยให้มองเห็นลักษณะทางกายภาพของเมืองได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านการผังเมือง นักวิชาการ นักเรียน นิสิตนักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และจะมีการจัดแสดงหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานครในงาน BMA EXPO 2024 ที่จะถึงนี้ด้วย  โดยหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานครนี้ มีขนาด 10.40 X 13.80 เมตร   มีมาตราส่วน 1 : 750 ครอบคลุมพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครประมาณ 80 ตารางกิโลเมตร ดังนี้
1.ด้านบนซ้าย ถึง จุดตัดระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์ กับ ถนนบรมราชชนนี
2.ด้านบนขวา ถึง วิทยาลัยจักรพงษ์ภูวนารถ บนถนนวิภาวดีรังสิต
3.ด้านล่างซ้าย ถึง ถนนราชพฤกษ์
4.ด้านล่างขวา ถึง วัดคลองใน

กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนภาคเอกชนในพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครที่สนใจร่วมปรับปรุงหุ่นจำลองอาคารของตนเองเพื่อนำมาติดตั้งและประกอบการแสดงหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร โดยภาคเอกชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและกรอก รายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG9J55rgf2eBKv_N5dQFCsxUqjy6vuADLXo971GVOco07iLQ/viewform  และขอให้นำส่งหุ่นจำลองอาคารของตนเองเพื่อนำมาติดตั้งลงบนหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานสวนสาธารณะ โทร. 0 2203 2966 และ 0 2203 2969