In Bangkok

รป.ณรงค์ติดตามสถานการณ์สงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพฯภาพรวมยังปกติกรุงเทพฯ-ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เวลา 10.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ติดตามสถานการณ์กรุงเทพมหานคร (ศตส.กทม.) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ประจำวันที่12 เม.ย.67 ประชุมติดตามภาพรวมสถานการณ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล 

รองปลัดฯ ณรงค์ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะของผู้บัญชาการณ์ศูนย์ฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 10.00-02.00 น. เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์และภัยต่างๆ ทั้งนี้สปภ.ได้ติดตามเหตุอย่างใกล้ชิด และมีโครงสร้างการติดตามที่เข้มแข็ง ชัดเจน ขณะนี้ยังไม่พบปัญหา อุปสรรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่อย่างใด ซึ่งได้กำชับให้มีการรายงาน โดยตรงทุกๆ 3 ชั่วโมง พร้อมประเมินสถานการณ์เหตุทุกด้าน และติดตามตรวจสอบเรื่องพายุฝนฟ้าคะนองเพื่อป้องกันเหตุต้นไม้โค่นล้มด้วย 

“ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดงานสงกรานต์ 118 จุด มีจุดสำคัญ 15 จุด ทั้งตามศูนย์การค้า และสถานที่สำคัญต่างๆ  กทม.ได้เตรียมพร้อมทั้งทรัพยากรคน อุปกรณ์ โฟกัสจุดเสี่ยงเป้าหมายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว” 

จากข้อมูลสถิติอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) ระหว่างวันที่ 11 เม.ย.67 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 12 เม.ย. เวลา 08.00 น. พบเหตุเพลิงไหม้ รวม 32 เหตุ แบ่งเป็นไฟไหม้หญ้า 25 เหตุ ไฟฟ้าลัดวงจร 4 เหตุ ไฟไหม้ยานพาหนะ 1 เหตุ และไฟไหม้บ้านเรือน 2 เหตุ เพิ่มจากสถิติปี 66 ในช่วงเวลาเดียวกัน (เดิม 15 เหตุ) แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากรายงานอุบัติเหตุทางถนน โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) พบอุบัติเหตุทางถนน 3 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ช่วงเวลาเกิดเหตุส่วนใหญ่ คือ หลังเที่ยงคืน-06.00 น. ยานพาหนะที่เกิดเหตุคือรถจักรยานยนต์ 

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวว่า สจส.มีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ภารกิจสำคัญคือการติดตั้งกล้อง CCTV และเพิ่มความฉลาด หรือ AI ให้กับกล้อง สามารถจับเหตุต้องสงสัยเพื่อรายงานสน. และจับดูจำนวนประชาชนในแต่ละจุดหากมีจำนวนมากสามารถแจ้งพื้นที่จัดงานได้ทันที นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงทางออกฉุกเฉินพื้นที่การจัดงานถนนข้าวสาร และเตรียมยานพาหนะเพื่อรับส่งประชาชน ทั้งระบบล้อ ราง เรือ BMA Feeder BRT BTS และ Bike sharing โดยผู้สนใจใช้บริการขนส่งสาธารณะสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ สำนักการจราจรและขนส่ง สจส.