In Global

ปธน.สี จิ้นผิงพบหม่าอิงจิ่วเป็นอดีตผู้นำ เกาะไต้หวันของจีน เน้นย้ำ'จีนเดียว'สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พบกับหม่า อิงจิ่ว อดีตประธานพรรคก๊กมินตั๋ง ซึ่งนำคณะผู้แทนเยาวชนจากเกาะไต้หวัน เยือนกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน

เพื่อนร่วมชาติจากทั้งสองฝั่งของช่องแคบไต้หวันเป็นชนชาติจีนเดียวกัน สี จิ้นผิงกล่าว พร้อมระบุว่าประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 5,000 ปีของประชาชาติจีนทำให้บรรพบุรุษรุ่นต่อๆไป ย้ายไปตั้งถิ่นฐานในไต้หวัน และผู้คนจากทั่วช่องแคบต่อสู้เคียงข้างกันเพื่อกอบกู้เกาะจากผู้รุกรานจากต่างชาติ

สี จิ้นผิงกล่าวว่าผู้คนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันล้วนเป็นชาวจีน “ไม่มีปมใดๆ ที่ไม่สามารถแก้ได้ ไม่มีประเด็นที่ไม่สามารถพูดคุยได้ และไม่มีพลังใดที่จะแยกเราออกจากกันได้”

ระยะทางของช่องแคบไม่สามารถตัดสายสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างเพื่อนร่วมชาติจากทั่วช่องแคบได้ สี จิ้นผิง กล่าว

เขากล่าวว่าความแตกต่างในระบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าช่องแคบทั้งสองฝั่งเป็นของจีนเดียว และการแทรกแซงจากภายนอกไม่สามารถหยุดยั้งแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของการรวมชาติได้

สี จิ้นผิงเรียกเยาวชนว่าเป็น “ความหวังของประเทศและอนาคตของชาติ” ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวจากทั้งสองฝั่งช่องแคบปรารถนาที่จะมีความภาคภูมิใจ มั่นใจ และมั่นใจมากขึ้นในอัตลักษณ์ของตนในฐานะคนจีน และทำงานร่วมกันในระยะยาว ความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีนและยังคงสร้างความรุ่งโรจน์ใหม่ให้กับชาติต่อไป
.
สี จิ้นผิง ยังกล่าวว่าผู้คนทั้งสองฝั่งช่องแคบมีสายเลือด วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์เหมือนกัน รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติเหมือนกัน และมีปณิธานอันเดียวกันสำหรับอนาคต เขาเน้นย้ำถึงสถานการณ์ข้ามช่องแคบจากมุมมองของผลประโยชน์โดยรวมและการพัฒนาในระยะยาวของชาติจีน

สี จิ้งผิงเรียกร้องให้มีความพยายามอย่างแน่วแน่ในการปกป้องบ้านร่วมของประชาชาติจีน ทำงานร่วมกันเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชาติจีนในระยะยาว ส่งเสริมความรู้สึกที่เข้มแข็งของการเป็นชุมชนเพื่อประชาชาติจีน และบรรลุการฟื้นฟูครั้งใหญ่ของประชาชาติจีน

เขาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ที่เกิดขึ้นนอกชายฮัวเหลียน ไต้หวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 และแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้

ขณะที่ หม่า อิงจิ่ว กล่าวว่าการสนับสนุนฉันทามติปี 1992 และการต่อต้าน "เอกราชของไต้หวัน" เป็นรากฐานทางการเมืองร่วมกันสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบอย่างสันติ

ผู้คนทั้งสองฝั่งช่องแคบเป็นชนชาติจีนเดียวกัน และพวกเขาควรกระชับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่ลึกซึ้ง ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมจีน ปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนร่วมชาติทั้งสองฝ่าย และทำงานร่วมกันเพื่อการฟื้นฟูประชาชาติจีน หม่า อิงจิ่ว

แหล่งข้อมูล: https://news.cgtn.com/.../Xi-Jinping-meets-Ma-Ying.../p.html