In Thailand

คนชัยภูมินับหมื่นพร้อมใจสวมผ้าพื้นเมือง แห่ขบวนบายศรียักษ์ฉลองเจ้าพ่อพญาชัยภูมิ-สุดคึกคักเป็นประวัติการณ์ลูกหลานเจ้าพ่อพระยาแลพ่อเมืองคนแรกคนหลายหมื่นร่วมใจแห่บายศรีใหญ่ยาวที่สุดในโลกไปสักการะองค์เจ้าพ่อพญาแลอย่างมืดฟ้ามั่วดิน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ชัยภูมิจัดงานสืบสานประเพณีเก่าแก่ งานเจ้าพ่อพญาแลบุญเดือนหก ที่มีการแห่พานบายศรี เพื่อถวายต่อองค์เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ ที่มีขนาดบายศรีใหญ่สูงกว่า 2 เมตร พร้อมจัดขบวนแห่พานบายศรีที่นับว่ายาวที่สุดในโลก ปีนี้สุดคึกคักเป็นประวัติการณ์เท่าที่เคยมีมาในรอบ 200 ปี  ที่มีขบวนแห่ยาวกว่า 5 กม.แต่ปีนี้มีขบวนยาวกว่า 20 กม. คนแห่ร่วมขบวนหลายหมื่นคน หนึ่งเดียวในเมืองไทย สุดยอดหาชมได้ยากมีให้ชมหนึ่งเดียวในโลก  ในการจัดงานในปีนี้มีขบวนแห่รวมมากกว่า 85 ขบวน ใช้เวลาแห่ขบวนถวายบายศรียาวนานกว่า 10 ชม. ทามกลางบรรยากาศความรักความศรัทธาของชาวชัยภูมิ ทุกหมู่เหล่าที่มีบ้านเรือน ร้านค้าตั้งอยู่สองฝั่งถนนเส้นทางที่ขบวนแห่บายศรีผ่าน จะมีพ่อค้าประชาชนส่วนราชการ รวมแรงรวมใจกันออกมาทำการตั้งโต๊ะโรงทานนำอาหารน้ำดื่มไว้บริการให้กับผู้รวมขบวนแห่ ที่เดินทางผ่านได้ดื่มกินกันจนอิ่มท้องแบบไม่มีอดกันอย่างเต็มที่ไปตลอดทาง ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากถึงความรักความสามัคคีของชาวชัยภูมิ ทุกหมู่เหล่าในปีนี้อย่างประทับใจสุดคึกคักเป็นประวัติการณ์กว่าทุกปีเลยก็ว่าได้

หลังจากปล่อยแถวขบวนตั้งแต่ช่วงเวลา 11.00 น.จนเสร็จพิธีขบวนสุดท้ายเดินทางนำขบวนบายศรีถวายถึงศาลเจ้าพ่อพญาแลได้ต้องใช้เวลาจนถึงกว่า 22.30 น.ยันเที่ยงคืนอีกวันกว่าจะเสร็จพิธีได้!

นายอนันต์  นาคนิยม  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชนและชาวบ้านที่เป็นลูกหลานชาวชัยภูมิ จากทั่วทุกอำเภอหลายหมื่นคน ร่วมขบวนแห่บายศรียักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงกว่า 2 เมตรพร้อมกองผ้าป่าสามัคคี จัดขบวนแห่จำนวน 85ขบวน ที่นับว่ายาวที่สุดในโลกกว่า 10 กิโลเมตร ก่อนแห่ไปรอบตัวเมือง ก่อนนำไปถวายแด่องค์เจ้าพ่อพญาแล ภายในงานประจำปี บุญเดือนหก ที่บ้านหนองปลาเฒ่า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระยาภักดีชุมพล หรือ เจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก ผู้เสียสละชีวิตของตัวเอง เพื่อปกป้องเมืองชัยภูมิ ไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึก  ที่เป็นคุณงามความดีแก่บ้านเมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้   ชาวชัยภูมิ ต่างสำนึกในบุญคุณของท่าน จึงพร้อมใจสร้างศาลไว้ที่ใต้ต้นมะขามเฒ่า ที่บริเวณริมบึงหนองน้ำหนองปลาเฒ่า แห่งนี้ และในทุกปีชาวชัยภูมิจะมีการจัดงานเป็นประจำทุกปีขึ้น โดยในขบวนชาวชัยภูมินับหมื่นคน ยังพร้อมใจกันใส่ชุดผ้าลายไทยและไหมท้องถิ่นกันอย่างคึกคัก////////////จบข่าว//////////////

ชาติชาย  สงวนรัมย์/ชัยภูมิ