In Bangkok

กทม.ร่วมเตรียมจัดงาน PRIDE MONTH ผลักดันและพัฒนาเป็นเฟสติวัลโลก กรุงเทพฯ-(24 พ.ค.67) เวลา 14.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เขตราชเทวี 

การประชุมดังกล่าวได้รายงานความคืบหน้าการจัดงาน THACCA (THAILAND CREATIVE CULTURE AGENCY) SPLASH โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้คนไทย ชาวต่างชาติ รวมถึง Influencer ได้รับทราบข้อมูล เพื่อขยายผลต่อเนื่องสู่เยาวชน ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและผลิตสื่อสร้างสรรค์ เป็นพลัง Soft Power อาทิ หนังไทยไปได้ไกลด้วยพลังคนไทย แฟชั่นผ้าขาวม้า เป็นต้น การมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเทศกาล PRIDE MONTH ในเดือนมิถุนายน เตรียมความพร้อมในทุกด้านทุกมิติเพื่อให้เกิดงานเฟสติวัลระดับโลกในกรุงเทพมหานครและประเทศไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพิจารณาโครงการเทศกาลอวดเมืองและโครงการพัฒนาเฟสติวัลไทยเป็นเฟสติวัลโลกกับกิจกรรมใหญ่สำคัญระดับประเทศ (จัดในทุกจังหวัด) ได้แก่ งานมหาสงกรานต์ งานลอยกระทง งานปีใหม่ (Countdown) โดยคัดเลือกจากเทศกาลเด่นของไทยเพื่อขยายศักยภาพเติมเต็มเรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และวิธีจัดงานประเพณีเพื่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ (Commercial Value) ให้ได้มากที่สุด และสนับสนุนให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวผ่าน Platform การสื่อสารที่หลากหลาย โดยที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการรายงานผลการจัดเทศกาลไทยในต่างประเทศอีกด้วย

นอกจากนี้ที่ประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดการอบรมโครงการ OFOS และการพัฒนาบุคลากร Soft Power ของสาขาแฟชั่น 4 สาขา ประกอบด้วย APPAREL JEWELRY BEAUTY และ CRAFT  โดย 1.บุคคลทั่วไปจัดให้มีคอร์สเรียนฝึกอบรม การเวิร์คช็อป สัมนา การให้คำปรึกษา 2.นิสิต นักศึกษาจัดให้มีหลักสูตรการศึกษา กิจกรรม Extracurricular โครงการฝึกงาน ทุนการศึกษา 3.ทายาทปราชญ์ชาวบ้านจัดให้มีโครงการพัฒนาชุมชน คอร์สเรียนฝึกอบรม การให้คำปรึกษา สร้างเครือข่าย การออกแบบผลิตภัณฑ์และการตลาด 4.โรงงานอุตสาหกรรม OEM จัดให้มีการสร้างเครือข่าย การให้คำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเน้นกระบวนการทำงานในการสร้างคนที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการผลิตผลงานและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล สร้างคน สร้างธุรกิจ สร้างการรับรู้

ความคืบหน้าการจัดการอบรมโครงการ OFOS ของสาขาภาพยนตร์ ได้นำเสนอแผนการ Training ในโครงการ OFOS จากคณะอนุกรรมการภาพยนตร์และซีรีส์ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อปลุกศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในตัวของประชาชนให้สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้เลี้ยงตัวได้ โดยเริ่มจากหน่วยย่อยที่สุดในสังคมคือ "ครอบครัว" และเพื่อการบรรลุเป้าหมายนี้ได้วางแผนโครงสร้างระบบการเรียนรู้วิชาการภาพยนตร์ ซีรีส์ ตลอดไปจนสื่อภาพเคลื่อนไหวต่างๆ และโซเชียลมีเดีย ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เพื่อรองรับการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงาน Soft Power อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร หนังสือ ศิลปะ เกม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรม Soft Power ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ มีต้นทุนทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรในท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้หากได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างโครงสร้างของระบบการเรียนรู้ของภาพยนตร์และซีรีส์ให้เป็นระบบ สร้างคนเข้าอุตสาหกรรมให้ได้ทุกปีและเพิ่มขึ้น และเมื่อระบบนี้เสถียรสามารถช่วยหน่วยงานอื่นๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ สาขาแฟชั่น สาขาดนตรี สาขาหนังสือ สาขาเกม เพิ่มเติม และรายงานการดำเนินการเผยแพร่ Soft Power ด้านอาหารและด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรมสงกรานต์ ณ รัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกด้วย

---------------