Travel & Entertain

ผู้ว่าฯกระบี่ให้การต้อนรับกองถ่ายทำหนัง ฟอร์มยักษ์ระดับโลกใช้โลเคชั่นกระบี่    กระบี่-วันที่ 10 มิถุนายน2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกระบี่หลังใหม่ นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดห้องรับรองให้นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท เปสตัน ฟิล์ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารการถ่ายทำภาพยนต์ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแจ้งการถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศฟอร์มยักษ์ระดับโลก ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้อนุญาตให้ SAGA Production Limited สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนเหนือ ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – ก.ค.67 โดยมีสถานที่ถ่ายทำคือ กรุงเทพมหานคร พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง โดยมีบริษัท เปสตัน ฟิล์ม จำกัด เป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทย จึงได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกในจังหวัดกระบี่ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าจังหวัดกระบี่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นจุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพกว้าง ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน และภาพลักษณะที่ดีของจังหวัด ซึ่งจะมีเงินจากการลงทุนของบริษัทภาพยนต์หมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น 900 – 1,200 ล้านบาทต่อปี

โดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำกับทางคณะผู้บริหาร“เปสตัน ฟิล์ม“ ในเรื่องของการช่วยดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติของจังหวัดกระบี่ เพราะเป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดกระบี่ให้ความหวงแหนมากที่สุด ซึ่งทาง“เปสตัน ฟิล์ม“ได้แจ้งว่า ทางบริษัทฯเองได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เช่นกันได้มีฝ่ายดูแลด้านธรรมชาติโดยเฉพาะร่วมในการถ่ายทำภาพยนต์ในครั้งนี้ด้วย