In Thailand

กกต.กาญจนบุรีคัดเลือกสว.ทั้ง13อำเภอ มีผู้สมัครรวม20กลุ่มคนการเมืองเพียบกาญจนบุรี-เริ่มแล้ว กกต. กาญจน์ เปิดคัดเลือก สว. ระดับอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ มีผู้สมัครรวม 20 กลุ่ม ศาลคืนสิทธิ์ให้ 2 ราย อีก 9 รายจ่อถูกหวยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 41 และข้อ 48 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศกำหนด 9 มิ.ย.2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)ระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวน 13 อำเภอ 

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เดินทางลงไปยังสถานที่รับเลือกตั้ง สว. ที่บริเวณหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เมืองจ.กาญจนบุรี  ซึ่งจัดเป็นสถานที่ให้มีการเลือกตั้ง สว.ใน “ระดับอำเภอ” โดยพื้นที่เขตอำเภอเมืองมีผู้แสดงความประสงค์ลงสมัครเลือก สมาชิกวุฒิสภา จาก 20 กลุ่ม บางกลุ่มมีเกิน 50 คน ที่เข้าไปสมัคร จึงต้องมีการคัดออกในช่วงบ่ายให้เหลือตามที่ ทาง กกต.กำหนด คือ กลุ่มละไม่เกิน 5 คน 

ซึ่งกติกาแบบการเลือกกันเองครั้งนี้ เป็นครั้งแรก ซึ่งผู้สมัครเองรวมถึงประชาชนทั่วไปต่างยอมรับว่ามีแห่งเดียวในโลก และมีประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธีการเลือก ต่างสอบถามว่าการเลือก สว.จะไปเลือกได้ที่จุดใด เนื่องจากยังไม่ทราบว่า ในครั้งนี้หากไม่ได้ลงสมัครจะไม่สามารถไปเลือกได้ เพราะรูปแบบเป็นการเลือกกันเองของผู้ที่ลงสมัคร  

จากนั้นเดินทางไปยังสถานที่รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พบว่ามีผู้สนใจลงสมัครรับเลือก สมาชิกวุฒิสภา จาก 20 กลุ่ม เดินทางไปรอแต่เช้า และเมื่อได้เวลาโดยมีนางจันทร์ฉาย  ราชวงค์   ผู้อำนายการการเลือกระดับอำเภอ  พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ผอ.หน่วยได้เชิญให้ผู้สมัครได้เดินเข้าไปยังห้อง

สำหรับสถานที่รับเลือก สว. “ระดับอำเภอ” พบว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ใช้มาตรการเข้มห้ามสื่อมวลทุกแขนง หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาด  โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าดูแลแบบเข้มงวด กันพื้นที่หวงห้ามบุคคลไว้ทั้งหมด พร้อมทั้งยังห้ามนำอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ ทุกชนิดเข้าไปในสถานที่เป็นอันขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับฝากของไว้ทั้งหมด และหากมีประชาชนท่านสนใจจะเข้ามาสังเกตุการณ์ ก็ได้จัดพื้นที่ตั้งเต้นท์ไว้ด้านนอก 

จากการสังเกตุไม่พบว่ามีโทรทัศน์ เพื่อถ่ายทอดให้ทราบถึงขั้นตอน หรือวิธีการเลือก ผ่านช่องทีวีมอนิเตอร์ออกมาให้รับชมบรรยากาศภายในอาคาร แต่อย่างใด 

ต่อมา ร.ต.อ.พงศ์บัณฑิต  ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายนิรันดร์ บุญราช หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และคณะได้เดินทางมาสำรวจความเรียบร้อยการการเลือก สว.พร้อมกับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า" คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ ขั้นตอนการเลือก สว.จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกคือต้องเลือกผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันและยังสามารถที่จะเลือกตัวเองได้ 
 เมื่อได้คะแนนของผู้สมัครในรอบแรกแล้ว ก็จะเข้าสู่การเลือกรอบที่ 2 ของระดับอำเภออีกครั้งหนึ่ง

โดยในรอบที่ 2 จะเป็นการจับฉลากเพื่อแบ่งสายออกเป็น 4 สายอาชีพ รวม 5 กลุ่ม หากอำเภอไหนมีผู้สมัครไม่ครบ 20 กลุ่ม ในระเบียบได้กำหนดเอาไว้อยู่แล้วว่า จะต้องแบ่งสายออกเป็นกี่กลุ่ม แต่อย่างน้อยจะต้องประกอบไปด้วย ผู้สมัครสายละ 3 กลุ่มอาชีพ เมื่อแต่ละอำเภอแบ่งสายแล้วเสร็จ ก็จะเข้าสู่กระบวนการเลือก สว.ที่อยู่กลุ่มอื่นที่เป็นสายอาชีพเดียวกัน ขบวนการเลือกรอบที่ 2 นี้จะเลือกตัวเองเข้าไปไม่ได้ ซึ่งการเลือก สว.ระดับอำเภอจะต้องแล้วเสร็จภายในวันนี้ คาดว่าไม่เกินเวลา 15.00 น.ก็คงจะได้ผู้แทนของผู้สมัคร สว.ในแต่ละสายสาขาอาชีพเข้าไปเลือก สว.ในระดับจังหวัด"

สำหรับข้อมูลผู้สมัคร สว.ของอำเภอเมืองกาญจนบุรี ในรอบแรกมีเพียงแค่ 2 สาย คือสายที่ 3 และสายที่ 13 ส่วนสาเหตุที่มีการเลือกแค่ 2 สายเป็นเพราะผู้สมัครในสายอื่นๆ นั้นมีไม่ถึง 5 คน จึงผ่านเข้าไปสู่การเลือก สว.รอบที่ 2 โดยอัตโนมัติ

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณี ผอ.กกต.ระดับอำเภอประกาศตัดสิทธิ์ผู้สมัครในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 13 อำเภอ ไปจำนวน 11 ราย ประเด็นนี้ เรื่องไปถึงไหนแล้ว ประเด็นนี้ผู้ที่ถูกประกาศไม่รับสมัคร มีทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง และผู้สมัครบางท่าน ยังเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในวันที่มาสมัครเลือก สว.แต่ไปลาออกในภายหลัง ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่ประกาศรับสมัคร แต่มีผู้สมัครเลือก สว.ที่เป็นหุ้นสื่ออยู่ 2 ราย ที่ศาลคืนสิทธิผู้สมัครให้

ส่วนผู้สมัครที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งไม่คืนสิทธิ์ให้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ กกต.ในกรณีที่ท่านรู้อยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแต่ยังฝ่าฝืนมาสมัคร ถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ หากมติของ กกต.ออกมาว่าผิด ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามมาตรา 77 ซึ่งมาตรา 77 มีโทษค่อนข้างหนัก ต้องถูกจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ที่สำคัญจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนานถึง 20 ปี ส่วนประชาชนที่แจ้งเบาะแสการทุจริตซื้อเสียงของกลุ่มผู้สมัคร สว.ด้วยกันเองจนนำไปสู้กระบวนการชั้นศาล ท่านจะได้รับเงินรางวัล 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ล่าสุดเมื่อเวลา 15.30 น.ผู้อำนายการการเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานผลเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.)ระดับอำเภอมายัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 16 มิ.ย.67 จะเลือก สว.ในระดับจังหวัด ต่อไป