In Thailand

อบจ.กาฬสินธุ์รุกนำหน่วยงานลุยบริการ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนกาฬสินธุ์-องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ยกทีมเปิดโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์พบประชาชน พร้อมนำหน่วยงานให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และรับฟังปัญหาของคนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนามล อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.กาฬสินธุ์พบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายนพกุล ปัญญาแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และ ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการเป็นจำนวนมาก

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วันนี้เราได้จัดยกหน่วยงานลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการประชาชน เพื่อมารับทราบข้อมูลที่เป็นความต้องการหรือความเดือดร้อนของประชาชน โดยมี อบจ.กาฬสินธุ์เป็นหน่วยงานหลักที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชน 

ทั้งนี้ มีหน่วยการแพทย์ตั้งจุดตรวจรักษาโรคเบื้องต้นตรวจอัลตราซาวน์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทันตกรรม กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน พร้อมกับให้คำแนะนำในด้านการรักษาสุขภาพ มีการตั้งโต๊ะรับเรื่องการขอรับบริการขุดเจาะบ่อบาดาล ให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รับคำร้องขอความช่วยเหลือทุกปัญหาของประชาชน พร้อมกันนี้ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์มารับชำระภาษีรถเคลื่อน วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์นำนักศึกษาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ หรือเครื่องยนต์ทางการเกษตรพร้อมกับบริการตัดผมให้กับผู้ร่วมกิจกรรมสร้างบรรยากาศของความสุขโดยไม่ได้เสียค่าบริการแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ก่อนกิจกรรมเปิดมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านโปงลางของโรงเรียนลำปาววิทยาคมที่อยู่ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ มีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ราคาถูกที่เป็นพืชผลาการเกษตรประจำฤดูกาลที่เกิดจากภูมิปัญหาของคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยนายกอบจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าอุดหนุนซื้อสินค้าและสอบถามรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนำไปตั้งโจทย์แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป