EDU & ESG

คณะแพทยศาสตร์ มหา'ลัยเซนต์จอร์จ ชี้ความสำคัญภาษาอังกฤษนศ.แพทย์ไทยกรุงเทพฯ ประเทศไทย - 9กรกฎาคม 2567:มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (SGU) คณะแพทยศาสตร์ (SOM) ในเกรนาดา หมู่เกาะเวสต์อินดิส เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์จากประเทศไทยที่มีเป้าหมายที่จะศึกษาและปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษต้องเผชิญ โดยเฉพาะการผ่านการทดสอบต่างๆ เช่น English Language Testing System (IELTS) หรือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยม เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ระดับสากล

IELTS คือข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยครอบคลุมทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด และได้รับการยอมรับจากทางมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านสุขภาพในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

สำหรับการรับเข้าเรียนที่ SGU SOM นั้น นักศึกษาจะต้องมีคะแนนรวม IELTS ขั้นต่ำ 7.0 และ 7.0 ในทุกหมวด สิ่งนี้สามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการศึกษาและการปฏิบัติทางการแพทย์

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเป็นแพทย์ โดย SGU ตระหนักถึงทักษะการสื่อสารที่ต้องการความคล่องตัวและซับซ้อนสำหรับการเรียน และเสนอโปรแกรมเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนนอกเหนือจากพื้นฐานความสามารถทางภาษา ซึ่ง SGU จึงมีโปรแกรมต่างๆ เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม, หลักสูตร English for Medicine Pathway (EMP) และ หลักสูตร Medical Academic Communication (MAC) หรือการสื่อสารเชิงวิชาการทางการแพทย์ เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ตรงตามข้อกำหนดสามารถมีโอกาสพัฒนาตนเพื่อเข้าเรียนแพทย์ได้สำเร็จ

Kasey Larson ผู้อำนวยการหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของ SGUกล่าว “นักศึกษาแพทย์จำเป็นต้องสังเคราะห์ข้อมูล เขียนบันทึกผู้ป่วย พูดแสดงความเห็นใจ และทำงานร่วมกับคนอื่น ซึ่งทั้งหมดนี้ จำเป็นต้องใช้ความสามารถภาษาอังกฤษระดับสูง”

“การสอบ IELTS นับว่าเป็นก้าวสำคัญสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยการสอบนี้ สามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่านักศึกษามีทักษะภาษาที่จำเป็นเพื่อประสบความสำเร็จระหว่างการเรียนและวิชาชีพ”

ในฐานะผู้ผลิตแพทย์ใหม่จำนวนเยอะที่สุดในระบบการรักษาพยาบาลของสหรัฐอเมริกา* SGU ให้การศึกษาด้านการแพทย์ที่ครอบคลุม ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้ตรงตามเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการได้คัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านในสหรัฐฯ การขึ้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ (clinical rotation) และการรับรองมาตรฐานด้านการแพทย์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแพทย์และแผนการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ SGU