In News

รมว.ทส.ร่วมประชุมรมต.สิ่งแวดล้อม6ปท. มุ่งป้องกัน-แก้จากหมอกควันข้ามแดนกรุงเทพฯ-“เกณิกา” เผย “พล.ต.อ.พัชรวาท” ร่วมประชุม รมต.สิ่งแวดล้อม 6 ประเทศ มุ่งขับเคลื่อนการป้องกัน แก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ยืนยัน ไทยมุ่งมั่นดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรม

10 ก.ค. 67 น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากนโยบายการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มอบหมายให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ ภายใต้ข้อตกลงอาเซียน ว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 25 ร่วมกับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจาก 5 ประเทศ ได้แก่ เนการาบรูไนดารุซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า พล.ต.อ.พัชรวาท ได้แสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของทุกประเทศในการร่วมกันดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน พร้อมแสดงจุดยืนของประเทศไทยว่า เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมมือกับ 10 ประเทศอาเซียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน สำหรับการป้องกันการเกิดหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ของประเทศไทย ซึ่งจะเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวัง ตั้งแต่ต้นเดือน กรกฎาคม - กันยายน โดยยืนยันว่า ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน อย่างเป็นรูปธรรม

น.ส.เกณิกา ยังกล่าวต่อว่า ในปีนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เฝ้าระวังการเกิดไฟในป่าพรุ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบสาเหตุจุดความร้อนที่สูงขึ้นในพื้นที่เกษตร และกำชับให้ควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถการเฝ้าระวังและดับไฟ ให้มีกลไกการบังคับบัญชาผ่านศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดที่เหมาะสมและเข้าถึงท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเสียหายจากไฟในพื้นที่พรุที่จะเกิดขึ้นในประเทศ และอาจส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้าน