In Thailand

ศูนย์สงครามพิเศษซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10ลพบุรี-ศูนย์สงครามพิเศษ ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67ศูนย์สงครามพิเศษ นำโดย พ.ท.มกร  ชีวะถาวร ผู้บังคับกองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ (พัน.รพศ.ศสพ.) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหารราช จ.ลพบุรี จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพลเรือน และ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ ของหน่วย พร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือช่าง เข้าให้การช่วยเหลือดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ นายธนดิษฐ์ นิลคช ประชาชนกลุ่มเปาะบาง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 4/1 ม. 7 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  ที่ได้รับการพิจารณาและประสานขอกำลังพลชุดช่างของหน่วยฯ จาก อบต.ชอนสมบูรณ์  ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และบ้านผู้พิการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยกำลังพลของหน่วย ได้ทำงานแข่งกับสายฝนโปรยปรายลงมา โดยได้ดำเนินการมุงหลังคาบ้านที่ชำรุดทรุกโทรม และ ก่อซีแพคผนังบ้านใหม่  ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 70  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นกลุ่มเปาะบาง ตามนโยบายของกองทัพบก ตลอดจน ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกด้วย

ทวีศักดิ์/ลพบุรี