In Thailand

กาญจน์ฯรับพระราชทานเข็มเครื่องหมาย กรรมการมูลนิธิพระราชประชาฯกาญจน์กาญจนบุรี-จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิพระราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้(10 กรกฎาคม 2567) เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น1 ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะเลขานุการกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ
 ทั้งนี้ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้คณะกรรมการมูลนิธิราชประซานุเคราะห์ฯส่วนกลาง คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน เข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ในวันดังกล่าว และจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ซึ่งภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งและมีผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนผู้เกษียณอายุราชการจึงมีคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ท่าน ที่ยังไม่เคยได้รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

 ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้อัญเชิญเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบแก่กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.) พลตำรวจตรี นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 2.) นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ 3.) นายแผน สุขแสวง นายอำเภอหนองปรือ 4.) นายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย และ 5.) นายสุริยศักดิ์ เหมือนอ่วม นายอำเภอสังขละบุรี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ