In Thailand

พัทยาจะเปลี่ยนไป..นายกเมืองพัทยาสั่ง ทาสีตีเส้นถนนสุขุมวิทช่วงดึกลดรถติดชลบุรี-พัทยาจะเปลี่ยนไป..นายกเมืองพัทยาสั่งทาสีตีเส้นถนนสุขุมวิทช่วงดึก ลดปัญหาการจราจรติดขัดช่วงกลางวัน 

วันที่ 10 ก.ค.67 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นตรวจสอบที่บริเวณถนนสุขุมวิทพัทยา ก่อนถึงทางลอดพัทยากลาง พบว่า เมืองพัทยาได้ส่งเจ้าหน้าที่ทำการกำหนดทาสีตีเส้นถนนและสัญลักษณ์จราจร ตามข้อมูลการศึกษาด้านระบบขนส่งและวิศวกรรมการจราจร เพื่อความชัดเจนในการมองเห็นของผู้ขับขี่และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เมืองพัทยา โดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และนายมีชัย อินทร์พิทักษ์ ประธานคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญถึงผลกระทบของประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไปมา จึงได้สั่งการให้ผู้รับเหมาดำเนินการในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การจราจรไม่หนาแน่นมากนัก

อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางการจราจรของประชาชน รวมทั้งปัญหาการจราจรติดขัดในเวลากลางวัน และชั่วโมงเร่งด่วนที่มียานพาหนะสัญจรเป็นจำนวนมาก จึงได้กำชับให้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ไม่มีคนพลุกพล่าน และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนและรวดเร็วเพื่อให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด