Infor Cars

ซูบารุร่วมสถาบันยานยนต์หนุนการศึกษา บริจาคเครื่องยนต์กว่า7ล้านให้9สถาบันฯกรุงเทพฯ-12 ตุลาคม 2566 – บริษัท ตัน จง ซูบารุ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด (TCSA) ประธาน ดร. ตัน ฮง ไหว่ และบริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการทั่วไป คุณสุรีทิพย์ ละอองทอง บริจาคเครื่องยนต์ซูบารุ บ็อกเซอร์ จำนวน 21 เครื่อง มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์เป็นผู้รับมอบ พร้อมสถานการศึกษา 9 แห่ง

การสนับสนุนการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ตัน จง ซูบารุ ในการเพิ่มศักยภาพให้กับวิศวกรและช่างเทคนิคยานยนต์รุ่นต่อไป โดยบริษัทฯ มอบเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรมในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า สถาบันยานยนต์รู้สึกยินดีแทน 9 สถาบันการศึกษาเป็นอย่างมาก สำหรับการให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ผ่านเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของซูบารุ ซึ่งสำหรับสถาบันยานยนต์นั้น ก็จะนำเครื่องยนต์ที่ได้รับมาใช้สำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรมต่อไป เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

 

รายชื่อผู้รับเครื่องยนต์ซูบารุบ็อกเซอร์

จำนวน (เครื่อง)

1

สถาบันยานยนต์

3

2

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

2

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2

4

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2

5

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2

6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2

7

วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม

2

8

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

2

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2

10

มหาวิทยาลัยพะเยา

2

*สามารถดาวโหลดเนื้อหาข่าวฉบับเต็มและรูปภาพสำหรับเลือกใช้เพิ่มเติมที่ลิ้งก์ https://we.tl/t-lAndaEzo0o