Infor Cars

อีซูซุร่วมกรมควบคุมมลพิษและสภาอุตฯ จัดโครงการลดฝุ่น/รถเก่าเข้าศูนย์ลด50%กรุงเทพฯ-กลุ่มตรีเพชรโดย คุณวิชัย สินอนันต์พัฒน์ กรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “ดูแลรถเก่า เพื่ออากาศสดใส” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เชิญชวนลูกค้านำรถอีซูซุที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี เข้าศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุ เพื่อตรวจเช็กรถ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากภาคการขนส่งที่ใช้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานและขาดการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ฟรี! ตรวจเช็กสภาพ สำหรับ 
  • รถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุ ครอบคลุม 30 รายการ (8 ระบบสำคัญ)
  • รถบรรทุกอีซูซุขนาด 2 ตันขึ้นไป ครอบคลุม 50 รายการ     
  • ส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ* สูงสุด 50 % ดังนี้ 
  • รถอีซูซุที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50 %
  • รถอีซูซุที่มีอายุ 15-19 ปี จะได้รับส่วนลด 30%

*รายการค่าแรงและอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง

1. ไส้กรองอากาศ

2. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

3. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง

ท่านเจ้าของรถอีซูซุที่สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ หรือ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2118-0777 และติดตามข่าวสารของอีซูซุเพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com หรือ LINE: @isuzuthai 

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด